niedziela, 21 lipiec 2024
Pracownia maseczek ochronnych w Areszcie Śledczym w Grójcu

Areszt Śledczy w Grójcu po raz kolejny uruchomił program produkcji środków ochrony niezbędnych w walce z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Skazani odbywający karę w grójeckiej jednostce penitencjarnej oraz w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie, przy aktywnym udziale funkcjonariuszy Służby Więziennej, szyją maseczki ochronne.


Pierwsze programy resocjalizacji skazanych prowadzone przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, uwzględniające rosnące potrzeby ochrony społeczeństwa przed koronawirusem, pojawiły się wiele miesięcy temu. Walka z pierwszą falą pandemii była prowadzona w zakładach karnych i aresztach śledczych w całej Polsce w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga. Uruchomione zostały wówczas ogromne siły i środki aby sprostać zapotrzebowaniu na środki ochrony. Niemal wszystkie jednostki penitencjarne włączyły się w produkcję maseczek a przywięzienne zakłady pracy zatrudniające skazanych zaczęły wytwarzać płyny dezynfekujące, odzież ochronną czy przyłbice. Dziś jesteśmy świadkami kolejnej, niebezpiecznej fali pandemii. Areszt Śledczy w Grójcu, podobnie jak inne jednostki penitencjarne, oprócz ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, ponownie prowadzi działania ochronne, mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19. Dlatego też po raz kolejny uruchomiliśmy w jednostce w Grójcu i Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie program resocjalizacji „Nić zdrowego życia”, którego finalnym efektem jest produkcja maseczek ochronnych. Zgodnie z aktualnymi zasadami i ograniczeniami, obowiązek noszenia maseczek dotyczy niemal wszystkich osób. Maseczki wyprodukowane przez Służbę Więzienną są więc ważnym elementem zapobiegającym rozprzestrzenianiu się choroby i unieszkodliwienia źródeł zakażenia.

Pracownia maseczek ochronnych
Uruchomienie kolejnej edycji programu szycia maseczek nie stanowiło większego problemu dla kadry penitencjarnej. Wszelki potrzebny sprzęt do produkcji maseczek i przeprowadzenia programu resocjalizacji był już gotowy. Epidemia przybierała na sile, dlatego pracownia maseczek ochronnych powstała błyskawicznie. Na bazie wcześniejszych doświadczeń niemal od razu przystąpiliśmy do produkcji maseczek. Skazani uczestniczący w zajęciach szybko dopracowali technologię, podzielili się obowiązkami aby optymalnie wykorzystać dostępne zasoby. Dzięki dużemu zaangażowaniu kadry penitencjarnej oraz osadzonych w Oddziale Zewnętrznym w Stawiszynie oraz w Areszcie Śledczym w Grójcu, każdego dnia powstaje ponad setka gotowych do wydania maseczek ochronnych.

Ochrona i resocjalizacja w czasach epidemii
Prowadzenie oddziaływań penitencjarnych jest jednym z głównych celów wykonywania kary pozbawienia wolności przez Służbę Więzienną. Mają one na celu wzbudzanie w skazanych woli współdziałania w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, w tym poczucia odpowiedzialności, konieczności przestrzegania porządku prawnego a tym samym przeciwdziałania powrotowi do przestępstwa. Prowadzony program „Nić zdrowego życia” bardzo mocno angażuje osadzonych, łączy konieczność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 z prowadzeniem oddziaływań resocjalizacyjnych. Dzięki temu przedsięwzięciu skazani nabywają nowych umiejętności społecznych i zawodowych, biorą aktywny udział w walce z koronawirusem zwiększając poczucie odpowiedzialności za życie i zdrowie drugiego człowieka i wspólne dobro. Świadomość pełnienia ważnej, przydatnej roli w strukturach społecznych przygotowuje skazanych do właściwego funkcjonowania po odbyciu kary, wzbudza poczucie bycia potrzebnym i wnosi odrobinę dobra w trudnym okresie globalnej walki z pandemią.

Dla wspólnego dobra
Areszt Śledczy w Grójcu wraz z Oddziałem Zewnętrznym w Stawiszynie, aktywnie działa na rzecz zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. Dokładamy wszelkich starań, aby sprostać zapotrzebowaniu społeczeństwa w środki ochrony indywidualnej w postaci maseczek. Przedsięwzięcie, które początkowo miało zaspokoić wewnętrzne potrzeb jednostki, przerodziło się w akcję pomocową na szeroka skalę. Ze wsparcia Służby Więziennej w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga skorzystało bardzo wiele podmiotów. Pomoc trafiła do szpitali, domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczych i wychowawczych oraz służb mundurowych. Maseczki wyprodukowane w Areszcie Śledczym w Grójcu trafiły do strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu. To ważne, co robimy. Pomimo, iż na co dzień pozostajemy niewidoczni, to pamiętamy, że słowo „służba” wpisane jest w nazwę naszej formacji. Realizujemy ją za wysokim murem, z pełną odpowiedzialnością, na rzecz ochrony społeczeństwa.

Opracowanie: ppor. Marek Pikulski Zdjęcia: mł. chor. Bartosz Muszyński