poniedziałek, 02 październik 2023
O tym się mówi

Upalna wakacyjna sobota 22 lipca była dniem pełnym dobrej zabawy, muzyki, sportu, tańca i śpiewu. O wspólną integracje i wyzwalanie lokalnej aktywności zadbali organizatorzy – Sołtys Szymon Wójcik, Koło Gospodyń Wiejskich „Głuchowskie Kumoszki” oraz klub piłkarski GPSZ Głuchów.

O tym się mówi

Urząd miasta otrzymał aż jedenaście ofert na budowę żłobka samorządowego przy ulicy Okrężnej. Zabezpieczona w budżecie kwota jednak nie wystarczy, dlatego burmistrz na sesji 25 września zwróci się do Rady Miejskiej o zwiększenie deficytu.

O tym się mówi

W poniedziałek, 30 maja grójeccy radni podjęli uchwałę zmieniającą budżet gminy Grójec na ten rok. Zwiększyły się dochody i wydatki. Na liście zadań pojawiły się m in. inwestycje związane z budową nowych ulic, przyznanymi dotacjami celowymi czy też zakupem urządzeń na place zabaw.

O tym się mówi

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Grójcu otrzymała dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 500 000 zł na remont i przebudowę. Realizacja zadania ma służyć powstrzymaniu dalszej degradacji ścian budynku i tym samym przyczynić się do zachowania materialnego dziedzictwa kulturowego. Przypominamy, że taki remont mógł rozpocząć się już w 2021 roku. Wówczas 10 radnych wycofało z budżetu ten projekt i pozostawiło środki na remont zabytkowej kapliczki. 

O tym się mówi

Poznaliśmy nowego właściciela terenów po dawnej fabryce żelatyny znajdującej się w Głuchowie pod Grójcem.  Nowy inwestor podjął już pierwsze prace. W rozmowie z Życiem Grójca opowiada o innowacjach oraz korzyściach, jakie mają płynąć z tej inwestycji. Czy rzeczywiście tak będzie, a mieszkańcy nie będą protestować ?

O tym się mówi

Znowu śmierdzi na terenach po dawnej fabryce żelatyny. Nasza redakcja otrzymała nagranie od jednego z mieszkańców tej okolicy. Widać na nim, że pod gałęziami jest przykryty wąż, z którego odprowadzana jest jakaś ciecz.

O tym się mówi

Do tymczasowego aresztu trafił mężczyzna podejrzany o zamordowanie w 2021 r. dwóch starszych kobiet w Grójcu - podała Polska Agencja Prasowa.

O tym się mówi

Skrzyżowanie w pobliskim Rembertowie posłuży mieszkańcom Oddolnej Inicjatywy Mieszkańców Gminy Grójec STOP A50 i CPK do wyrażenia swojego sprzeciwu wobec planowanych inwestycji. Dzisiaj (31 marca) osoby wracające z pracy i szkół, mogą napotkać na utrudnienia w ruchu. 

O tym się mówi

To pytanie, jakie padło już na początku warsztatów dotyczących tworzenia Strategii Rozwoju Gminy Grójec. Nad wspólnymi celami, wizją oraz misją gminy Grójec pracowali mieszkańcy, oraz przedstawiciele różnych środowisk i organizacji. Warsztaty przeprowadziła ceniona i znana Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju, która dla gmin w całej Polsce opracowała już ponad 150 dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

O tym się mówi

We wtorek, 12 lipca Prezes Prawa i Sprawiedliwości spotkał się z działaczami i zwolennikami partii rządzącej  w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" – Grójec, w ramach objazdu nowych okręgów partyjnych.