piątek, 03 luty 2023
Ile Grójec zapłaci Naturze?

Związek Międzygminny pod nazwą "Natura" podjął uchwałę 30 grudnia określającą wysokość dopłat dla członków oraz gmin, które z końcem 2019 roku zdecydowały się opuścić Związek. Grójec zapłaci najwięcej, ponieważ gmina liczy sobie najwięcej mieszkańców.

Grójec dopłaci 1 130 058,55 zł jako gmina, która posiadała największy procent udziału w przeliczeniu na procenty - 30,8 oraz liczbę mieszkańców tj. 25 tys. 288 (stan na 30.06.2018).

Na drugim miejscu jest gmina Warka, która ma do dopłaty 851 946, 74 zł. Łącznie 8 gmin, które dotychczas tworzyły związek muszą zapłacić 3 669 021,27 zł na rzecz związku. Zarząd postanowił, że gminy zapłacą pieniądze w ratach.  Pierwsza rata ustalona jest w terminie do 15 lutego br. 

Uzasadnieniem tej decyzji jest brak środków w kasie związku na rozliczenie się z wykonawcą odbierającym śmieci dla Natury za rok 2019. Według szczegółowych wyliczeń podanych w uzasadnieniu decyzji zarządu, gminy zapłacą solidarnie jednakową stawkę za odbiór odpadów. Przyjęto, że jest to kwota 44,68 zł za mieszkańca w roku 2019. 

Przypominamy, że Rada Miejska Grójca podjęła uchwałę o wyjściu z Natury z końcem ubiegłego roku. Związek opuściły także gminy: Jasieniec, Błędów i Warka.

fot. pixabay

Poniżej treść uchwały Związku Międzygminnego Natura oraz uzasadnienie: