niedziela, 21 lipiec 2024
Intensywne prace drogowe w gminie Grójec

Gmina Grójec, w odpowiedzi na rosnące potrzeby swoich mieszkańców, intensyfikuje prace nad modernizacją dróg. W ramach tych działań zakończono już kilka kluczowych projektów, a kolejne są w trakcie realizacji lub w fazie planowania. Każda z tych inwestycji ma na celu poprawę warunków komunikacyjnych oraz podniesienie standardów bezpieczeństwa.

W ostatnich tygodniach zakończono prace na ulicy Laskowej i ulicy Starostwo w Grójcu oraz na drogach wiejskich: ulicy Zastacyjnej w Marianowie, ulicy Sosnowej w Chudowoli, a także kilometrowym odcinku drogi w Uleńcu. Obecnie trwa budowa drogi w Zalesiu i ulicy Aroniowej w Szczęsnej.

Plany remontów

W najbliższej przyszłości gmina planuje rozpoczęcie prac remontowych na ulicy Laurowej i Radosnej w Grójcu oraz ulicy Szkolnej w Lesznowoli. Wykonana będzie również nawierzchnia z destruktu asfaltowego w Uleńcu, Woli Krobowskiej i Częstoniewie. Te projekty są obecnie w fazie planowania, a ich realizacja ma na celu dalsze usprawnienie sieci drogowej w gminie Grójec.

Koszty i dofinansowania

Łączna kwota przeznaczona na już wykonane remonty dróg wynosi prawie 9 milionów złotych, z czego większość stanowią dofinansowania. Pozyskane środki zewnętrzne znacząco wspierają realizację tych ważnych inwestycji, umożliwiając gminie realizację ambitnych planów modernizacji.

Dzięki zaangażowaniu władz gminy i pozyskaniu odpowiednich funduszy Grójec staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym dla swoich mieszkańców, z nowoczesną i bezpieczną infrastrukturą drogową.

Materiały prasowe Urzędu Gminy i Miasta Grójec