poniedziałek, 04 marzec 2024
Czyściej i oszczędniej

Celsium Sp. z o.o. w dniu 21.12.2018 r. podpisała umowę o dofinansowanie na budowę układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. Zdrojowej w Grójcu. Układ ten oparty będzie na wysokosprawnym agregacie gazowym o mocy elektrycznej około 1,5 MW i mocy cieplnej ok. 1,4 MW. 

Taki układ, dzięki ograniczeniu produkcji  ciepła z kotłów węglowych, umożliwi oszczędność energii pierwotnej w paliwie na poziomie około 20% oraz umożliwi zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery. W okresie letnim układ ten będzie podstawowym źródłem ciepła dla miasta Grójec, co de facto oznacza wyłączenie Ciepłowni węglowej w tym czasie. Uruchomienie układu kogeneracyjnego wpłynie bezpośrednio zarówno na obniżenie poziomu emisji zanieczyszczeń jak i podniesie bezpieczeństwa dostaw energii cieplnej. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniesie ponad 4 900 000,00 zł, z czego ok. 30% zostanie sfinansowana w ramach wsparcia udzielanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na tego typu inwestycje w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.