czwartek, 25 kwiecień 2024
Rada Miejska - Grójec opuści Naturę

21 stycznia radni przegłosowali projekt uchwały burmistrza Dariusza Gwiazdy o wyjściu gminy ze Związku Międzygminnego pod nazwą Natura. Mieszkańcy zareagowali na decyzję gromkimi brawami. Z 17 obecnych radnych, 16 poparło pomysł włodarza. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

 

Grójec nie opuści Natury natychmiast. Nastąpi to dopiero 1 stycznia 2020 roku. W uzasadnieniu swojej decyzji burmistrz podaje, że głównym problemem Związku jest nieszczelny system pobierania opłat zarówno na terenach wiejskich, jak i miejskich. Zdaniem władz Grójca, trzeba jak najszybciej opracować nowe skuteczne rozwiązanie. We wdrożeniu go w życiu mogłaby pomóc straż miejska,która kontrolowałaby zgodność deklaracji mieszkańców z rzeczywistym stanem. Do końca roku gmina przygotuje się od strony technicznej do przejęcia zadań związanych z gospodarką odpadami i zaproponuje ceny za śmieci, uwzględniając nieruchomości niezamieszkałe, nowe lokale mieszkalne, a także pracowników sezonowych. Podczas sesji przewodniczący rady, Karol Biedrzycki, zapytał burmistrza o to, jak widzi gospodarkę odpadami po wyjściu z Natury? Włodarz odpowiedział, że zostanie utworzony Wydział Ochrony Środowiska odpowiedzialny za zarządzanie gospodarką odpadami. Powołał się przy tym na przykłady z takich gmin jak Tarczyn, Piaseczno czy Konstancin, które same zajmują się tą sprawą. Zdaniem burmistrza Natura nie zadbała także o politykę ulg dla osób z kartą dużej rodziny.

Jako kolejny do dyskusji włączył się radny Henryk Feliksiak wspominając o starym systemie odbioru odpadów, w którym prywatne firmy, które naliczały opłaty za swoje usługi na podstawie ilości odebranych kontenerów ze śmieciami. – Liczę na to, że jeśli miasto przejmie gospodarkę odpadami, to wtedy poznamy prawdziwą ilość odbieranych odpadów. Liczę też na uczciwość mieszkańców co do deklaracji. Nie mogę się pogodzić z tym, że przybyło aż 7 tysięcy ton śmieci. Obrazowo jest to 175 tirów 40 tonowych – powiedział. Czy burmistrz jest w stanie zapewnić nas, że po wyjściu z Natury, ceny za śmieci nie wzrosną? – zapytała radna Agnieszka Wachulec-Kamienik. – To w dużej mierze będzie zależało od ilości osób płacących. Jeśli uściślimy system to będzie więcej osób płacących i zrobimy wszystko, żeby te ceny były mniejsze. Zrobimy wszystko, żeby pomóc najuboższym i osobom z kartą dużych rodzin – zapewnił burmistrz.

3 miliony złotych kredytu
Karol Biedrzycki poinformował o piśmie, które przysłał do rady miejskiej przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą Natura. W liście mowa o przejściowym deficycie w Związku, który mógłby pokryć kredyt obrotowy. Żeby tak się stało, wszystkie 8 gmin będących w Naturze musi solidarnie poręczyć pożyczkę. Takie warunki stawiają Banki Spółdzielcze w Grójcu i Białej Rawskiej. Przez ostatnie 5 lat związek co roku otrzymywał kredyt bez dodatkowych zabezpieczeń. Bez tych pieniędzy Natura może zaprzestać odbierania odpadów, ponieważ nie będzie miała z czego zapłacić swoim podwykonawcom. Burmistrz uspokajał, że jeśli radni przegłosują taką uchwałę, gmina poręczy kredyt Naturze, a wysokość poręczenia wyniesie 1 mln zł. Radni z Jasieńca i Błędowa,
czyli innych samorządów będących członkami Związku, nie zgodzili się na poręczenie. Negocjacje z bankiem trwają.

Inkaso dla sołtysów
Kolejnym punktem obrad było ustalenie wysokości tzw. inkasa dla sołtysów i inkasentów za pobór podatków od gruntów mieszkalnych, rolnych i leśnych. Sołtysi dostaną 10% od zebranej kwoty podatku, a inkasenci w mieście będą otrzymywali po 5%. Nad uchwałą nie głosowali radni Henryk Feliksiak i Tomasz Justyński z racji pełnienia funkcji sołtysów swoich wsi. Uchwałę przegłosowano jednogłośnie. Poza tym uchwalono wykup przez miasto lokalu przy ulicy Mogielnickiej 1, przekazanie zarządzania drogami powiatowymi w obrębie Grójca burmistrzowi, program profilaktyki na rzecz problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii. Przedłużono również umowy najmu lokali w budynku pływalni dla siłowni i firmy świadczącej usługi finansowe, o kolejne 3 lata. Rada Miejska powołała także pięcioosobową komisję Skarg Wniosków i Petycji, składającą się z Artura Szlisa, Weroniki Piwarskiej, Adama Siennickiego, Małgorzaty Molendy i Dariusza Prykla.

Następnym punktem porządku obrad było ustalenie planu pracy rady miejskiej i zatwierdzenie planu pracy komisji rewizyjnej. Janusz Dulemba poprosił o dodanie do harmonogramu uroczystych sesji 3 maja i 11 listopada. Radni sprawili prezenty najbardziej potrzebującym dzieciom. Łącznie zebrali 2100 złotych, za które kupili 30 paczek ze słodyczami i zabawkami. Przewodniczący rady miejskiej podziękował radnym za pomoc i zaangażowanie. Karol Biedrzycki pogratulował także wszystkim obecnym i ustępującym sołtysom oraz życzył owocnej współpracy z radą i burmistrzem.

Szymon Wójcik