piątek, 03 luty 2023
Dystrybucja jodku potasu w Gminie Grójec

W  związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi dystrybucji jodku potasu przedstawiamy, co następuje.

- Tabletki jodku potasu zostały zdeponowane w 7 punktach na terenie gminy.
- Będą one wydawane mieszkańcom w przypadku zagrożenia skażeniem radiacyjnym.
- Obecnie nie ma takiego zagrożenia, a sytuację na bieżąco monitoruje Państwowa Agencja Atomistyki.
- Jeżeli dojdzie do zdarzenia radiacyjnego, komunikat o tym zostanie podany w mediach ogólnopolskich i lokalnych.
- Dystrybucja tabletek ruszy natychmiast po wydaniu stosownej decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Punkty dystrybucji jodku potasu w Gminie Grójec:

Adres Odbiorcy: 
1 Powiatowe Centrum Medyczne w Grójcu ul. Piotra Skargi 10, 05-600 Grójec Mieszkańcy sołectw gminy Grójec
2 NZOZ „ZIEL-MED” Zieliński Sp. Jawna ul. Jana Pawła II 05-600 Grójec Mieszkańcy miasta Grójec
3 Przychodnia Medycyna Analizy P.L.N.Z.O.Z. ul. Kopernika 8a 05-600 Grójec Mieszkańcy miasta Grójec
4 NZOZ Medycyna Rodzinna ul. Olimpijska 8, 05-600 Grójec Mieszkańcy miasta Grójec
5 NZOZ DENTAL ul. Wyszyńskiego 9, 05-600 Grójec Mieszkańcy miasta Grójec
6 NZOZ AMED ul. J. Piłsudskiego 33 05-600 Grójec Mieszkańcy miasta Grójec
7 NZOZTOMED ul. Grójecka 6 Lesznowola Mieszkańcy sołectw Gminy Grójec

UGiM