piątek, 03 luty 2023
Mazowsze dla Sołectw: 4 zadania w gminie Grójec zrealizowane

Duży Dół, Kobylin, Krobów i Zalesie - to sołectwa, które otrzymały dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022" - "MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2022". Zobacz, jakie udogodnienia wykonano dla mieszkańców terenów wiejskich. 

Wsparcie finansowe Województwa Mazowieckiego w połączeniu ze środkami własnymi budżetu gminy Grójec (w tym środkami funduszy sołeckich) pozwoliły na realizację poniższych zadań:

Wyposażenie placu zabaw w sołectwie Duży Dół 10 000,00 zł

Montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie Kobylin 8 000,00 zł

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Krobów 10 000,00 zł

Montaż oświetlenia na terenie sołectwa Zalesie 10 000,00 zł 

 

Poniżej przedstawiamy wykonane inwestycje: