poniedziałek, 04 marzec 2024
Lokalna Grupa Działania "Jabłkowa Kraina"

W czwartek, 22 września w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec odbyło się  spotkanie konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania "Jabłkowa Kraina". Spotkanie dotyczyło tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju w całym Powiecie Grójeckim. 

 

Obszar LGD „Jabłkowa Kraina” stanowi pięć sąsiadujących ze sobą gmin – Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec i Warka. Są to dwie gminy miejsko-wiejskie (Warka i Grójec) oraz trzy wiejskie. W sumie jest to obszar o powierzchni 622,69 km2 zamieszkiwany przez 63200 osób. Łączy je wiele, jednak głównym elementem są sady jabłkowe i królujące tutaj jabłka. Dodatkowo bardzo ważnym aspektem aktywności i rozwoju lokalnego obszaru LGD jest fakt, iż od 15 lat na terenie tych właśnie 5 gmin realizowany jest program małych grantów „Działaj Lokalnie”, w ramach którego zrealizowanych zostało przez lokalne społeczności ok. 300 projektów.

 

W spotkaniu dotyczącym Lokalnej Strategii Rozwoju wzięli udział  mieszkańcy, burmistrz, radni Rady Miejskiej w Grójcu, samorządowcy z Powiatu Grójeckiego, sejmiku Woj. Mazowieckiego oraz przedstawiciele "Jabłkowej Krainy" 

- Formułujemy dokument strategiczny i debatujemy o rozwoju naszych małych Ojczyzn - pisał burmistrz Dariusz Gwiazda na swoim profilu społecznościowym. 

 

Projekty, które obecnie realizuje LGD lub aktywnie uczestniczy w ich realizacji:

„Opowiedz swoją historię” – projekt realizowany we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Grójca
„Kości i kredki zostały rzucone” – projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Gier i Fantastyki GROFAN

 

Osoby zaangażowane w tworzenie LGD mają jednak bardzo duże doświadczenie w działalności społecznej i w pobudzaniu rozwoju lokalnego. Wśród członków założycieli „Jabłkowej Krainy” są osoby, które tworzyły LGD „Kraina Kwitnących Sadów”, która realizowała LSR w okresie wcześniejszym. Są osoby, które przez wiele lat aktywnie działają na rzecz lokalnej społeczności. Wśród liderów, którzy zainicjowali powstanie nowej LGD są obecny Starosta Grójecki Krzysztof Ambroziak, który w LGD „KKS” pełnił funkcję członka Rady, a przez wiele lat z ramienia Gminy Chynów był aktywnie zaangażowany w Program „Działaj Lokalnie” oraz Andrzej Zaręba – Członek Zarządu Powiatu, Prezes Stowarzyszenia W.A.R.K.A., które jest Ośrodkiem „Działaj Lokalnie” i który w LGD „KKS” pełnił funkcję przewodniczącego Rady. Do inicjatorów dołączyli aktywni przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i społeczników z 5 gmin wchodzących w skład „Jabłkowej Krainy”. 25 listopada 2021 roku w Starostwie Powiatowym w Grójcu odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia LGD „Jabłkowa Kraina”. Wzięło w nim udział 30 osób – przedstawicieli 3 sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego. Uczestnicy zatwierdzili statut oraz wybrali władze. LGD uzyskało wpis do KRS w dniu 22.02.2022 - czytamy na stronie www.jablkowakraina.pl 

 

Info www.jablkowakraina.pl