niedziela, 21 lipiec 2024
Budowa ulicy Relaksowej połączona z budową ulicy Bokserskiej

W ubiegłym roku gmina Grójec zakończyła realizację inwestycji, która znacząco przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców. Kolejne trzy są już na ukończeniu.

Inwestycja składała się z dwóch etapów, a jej koszty wyniosły: I etap- wykonanie podbudowy ul. Relaksowej: 308485,88 zł brutto; II etap – budowa ul. Relaksowej: 674355,50 zł brutto; budowa ul. Bokserskiej 222785,89 zł brutto. Łącznie cały koszt wyniósł 1205627,27 zł.  Na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  w ul. Bokserskiej, Medalowej w Grójcu, gmina pozyskała dofinansowanie z  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki, w kwocie 739 081,00 zł.