czwartek, 02 luty 2023
Informacje

We wtorek 18 października 2022 roku w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Burmistrza dyrektorom szkół podstawowych i przedszkoli, których Gmina Grójec jest organem prowadzącym. Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda złożył gratulacje wszystkim nagrodzonym.

Informacje

W  związku z doniesieniami medialnymi dotyczącymi dystrybucji jodku potasu przedstawiamy, co następuje.

Informacje

8 lipca, w piątek Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda podpisał umowę na przebudowę drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej nr 1604 W w miejscowości Uleniec.

Informacje

Duży Dół, Kobylin, Krobów i Zalesie - to sołectwa, które otrzymały dofinansowanie z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022" - "MAZOWSZE DLA SOŁECTW 2022". Zobacz, jakie udogodnienia wykonano dla mieszkańców terenów wiejskich. 

Informacje

Przedsięwzięcie pod nazwą montaż instalacji do odzysku odpadów - suszarni biomasy w Kępinie, stanęło pod wielkim znakiem zapytania. Burmistrz Dariusz Gwiazda odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Informacje

W czwartek, 22 września w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec odbyło się  spotkanie konsultacyjne Lokalnej Grupy Działania "Jabłkowa Kraina". Spotkanie dotyczyło tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju w całym Powiecie Grójeckim. 

Informacje

W środę, 6 czerwca w jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu odbyło się uroczyste przekazanie specjalistycznego wyposażenia pożarniczego, w otrzymanej nagrody za wysoki poziom zaszczepienia i rosnącą odporność w walce z pandemią COVID-19.

Informacje

Już 18 września o godzinie 14:00 w GOKu spotkają się przedsiębiorcze mamy z wyjątkowymi prelegentkami – celem spotkania jest wzajemna pomoc w powrocie na rynek pracy i wsparcie młodej mamy. Wydarzenie pod nazwą Mama wraca do pracy! Ale jak? Organizuje Klub Przedsiębiorczych Mam Grójec i okolice pod wodzą Liderki – Agaty Perzyna. Patronat honorowy nad konferencją objął Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda oraz Zastępca Burmistrza Jarosław Rupiewicz.

Informacje

Narada obywatelska odbyła się 7 czerwca w Urzędzie Gminy i Miasta Grójec. Projekt jest realizowany przez Fundację Stocznia. Zakłada przeprowadzenie niespotykanego w Polsce do tej pory ogólnopolskiego procesu, którego celem jest wspólny namysł obywateli nad ważnym społecznie zagadnieniem, jakim jest ubóstwo energetyczne i szerzej koszty energii.

Informacje

Ruszyła rejestracja na konferencję Mama wraca do pracy! Ale jak?