czwartek, 25 kwiecień 2024
Długie wieczorne rozmowy

To była jedna z najtrudniejszych i najdłużsych (o ile nie najdłuższa) sesji ostatnich lat. Trwała 6 godzin, a podczas niej przedyskutowano bardzo dokładnie kilka palących tematów, w tym chociażby kwestię finansowania oświaty, budowy nowej szkoły na terenie miasta czy tworzenia spółki komunalnej. Obrady uwydatniły po raz kolejny rozdźwięk, jaki zaistniał w naszym samorządzie.

Końcówka czerwca to tradycyjnie czas sesji absolutoryjnych w polskich samorządach. Od ubiegłego roku w tym terminie, a nawet podczas tych samych obrad, radni rozpatrują raport o stanie gminy za 2019 rok, a po ewentualnej dyskusji decydują o udzieleniu bądź nieudzieleniu burmistrzowi wotum zaufania.
Tegoroczna debata nad raportem odbyła się 29 czerwca. Dyskusja była długa i zacięta. Bardzo dużo uwagi grójeccy samorządowcy poświęcili kwestiom powiększenia szkoły nr 1 oraz – również jest rozważana taka możliwość – wybudowania w mieście kolejnej szkoły. Mimo wielu rozbieżności wszyscy uczestnicy rozmowy zgodzili się, że trzeba przeanalizować i podjąć decyzje odnośnie kwestii infrastruktury szkolnej.


Emocje wzbudziła też kwestia dialogu burmistrza z radą miejską. Zdaniem Karola Biedrzyckiego, przewodniczącego rady, współpracy nie było. Inaczej na sprawę patrzy burmistrz Dariusz Gwiazda, który podkreślał, że był i jest otwarty na rozmowę z radnymi.
Na warsztat radni wzięli też inne tematy: budowa ścieżki rowerowej w pasie kolejki wąskotorowej, planowane oszczędności w oświacie, tworzenie spółki komunalnej, montaż balona nad „Orlikiem”, a nawet rewitalizacji parku miejskiego oraz zbiornika w Głuchowie.


Po wyczerpującej i wielowątkowej dyskusji większość radnych zagłosowała przeciwko udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi. Na obecną chwilę brak wotum nie ponosi za sobą żadnych konsekwencji. Jeśli jednak za rok radni ponownie podejmą taką decyzję, otworzy się droga do zorganizowania referendum w sprawie odwołania burmistrza.

Po debacie i głosowaniach nad wotum oraz absolutorium radni przeszli do kolejnych spraw, które musieli uregulować podejmując
odpowiednie uchwały. One także pociągnęły za sobą dyskusje. Chociażby kwestia sprzedaży parafii gruntu na powiększenie
cmentarza. Pojawiły się tu nawet – co rzadko zdarza się na sesjach – wątki wielowyznaniowości i postawy katolickiej.

Koniecznie cięcia
W ostatniej fazie obrad głos zabrała Monika Kozłowska, naczelnik Wydziału Promocji, Edukacji i Spraw Społecznych, która po raz kolejny przedstawiła sytuację finansową oświaty. Tłumaczyła potrzebę oszczędności w sektorze wynagrodzeń nauczycieli. – Cięcia nie są drastyczne. Są konieczne – podkresliła. – Subwencja z państwa jest niewystarczająca. Wydatki wzrosły o 2 miliony, a subwencja spadła o 200 tys. zł – dodała.
Ciągły wzrost wydatków, jak stwierdziła pani naczelnik, spowodował konieczność ograniczenia godzin ponadwymiarowych, godzin nauczycieli wspomagających oraz zajęć pozalekcyjnych. W zamian gmina zamierza od początku nowego roku szkolnego wprowadzić naukę drugiego języka obcego już od 6 klasy szkoły podstawowej (teraz drugi język obowiązuje od 7 klasy).

wyczerpujące wyjaśnienia można oglądać od 4 godz. 34 minuty nagrania. 


Zwiększy się też liczba godzin matematyki. Dojdzie też do redukcji etatów. – W 2017 roku został przeprowadzony audyt, który wskazał, że w placówkach oświatowych jest przerost zatrudnienia – tłumaczyła Monika Kozłowska, podkreślając, że zalecenia audytora nie zostały do tej pory wprowadzone.

Krótki artykuł  – chcemy to wyraźnie podkreślić – nie odda w pełni przedmiotu i charakteru dyskusji, do jakiej doszło na sesji. Jest to materiał na co najmniej obszerną rozprawkę, a nawet cały biuletyn. Na szczęście na stronie esesja.grojec.pl dostępne jest nagranie z obrad. Zachęcamy więc do zapoznania się z tym ważnym materiałem.

Dominik Górecki


PS. W trakcie obrad miasto ogarnęła ciemność, a po chwili rozpętała się potężna burza. Pół żartem, pół serio możemy powiedzieć, że aura odzwierciedliła atmosferę na sesji.

link do sesji Rady Miejskiej: http://grojec.esesja.pl/transmisja/7646/sesja-rady-miejskiej-w-gr%C3%B3jcu-w-dniu-29-czerwca-2020r.htm