czwartek, 25 kwiecień 2024
Można zgłaszać się do debaty na temat raportu o stanie gminy Grójec

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Grójcu, która odbędzie się 29 czerwca 2020 roku o godzinie 16:00 w Sali konferencyjnej Ratusza, przy  Placu Wolności 2, przeprowadzona zostanie debata nad raportem o stanie gminy Grójec.


Raport obejmuje podsumowanie działalności za 2019 rok, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W debacie oprócz radnych, będzie mogło wziąć udział maksymalnie 15 mieszkańców gminy Grójec. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy, Rada Miejska w Grójcu przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Gminy i Miasta Grójec wotum zaufania.

Mieszkaniec, który chce zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Grójcu, pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób udzielających poparcia zgłaszającemu się do udziału w debacie. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia.

Zgłoszenia mieszkańców gminy Grójec do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą do dnia 26 czerwca 2020 r. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47 w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie dostępny będzie w Urzędzie Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Piłsudskiego 47, Biuro Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej Urzędu.

Wzór zgłoszenia dostępny pod tym linkiem: http://grojecmiasto.pl/index.php/2-uncategorised/5286-komunikat-przewodniczacego-rady-miejskiej-w-grojcu-dot-przedstawienia-przez-burmistrza-gminy-i-miasta-grojec-raportu-o-stanie-gminy-i-zglaszania-sie-mieszkancow-do-udzialu-w-debacie-nad-raportem