piątek, 03 luty 2023
Ochotnicze Straże Pożarne w walce  z COVID-19

W związku z bardzo dużą zachorowalnością na pandemię koronawirusa, odnotowaną na terenie naszego powiatu, grójeccy strażacy podjęli działania zmierzające do ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 na terenie gminy Grójec.

W pierwszej fazie epidemii prowadzono dezynfekcję za pomocą opryskiwacza spalinowego. Środek dezynfekujący zakupiony został i przekazany przez gminę Grójec. Jednocześnie prowadzono kampanię informacyjną, zachęcając – poprzez komunikaty głosowe wygłaszane z pojazdów pożarniczych w mieście oraz na terenach wiejskich gminy Grójec – do pozostania w domach oraz ograniczenia kontaktów z innymi osobami.


Pełna gotowość
W szczytowym dla epidemii czasie walka z wirusem realizowana była przez ochotników z Grójca siedem dni w tygodniu, przy zachowaniu ciągłej gotowości operacyjno-bojowej jednostki. Dodatkowo w akcję wygłaszania komunikatów włączyły się pozostałe jednostki OSP z gminy Grójec (Mirowice, Gościeńczyce, Pabierowice, Kośmin i Zalesie). Proces dezynfekcji przestrzeni publicznej w Grójcu dotyczył takich miejsc jak: Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, Bank Spółdzielczy i Banki przy ulicy
Bankowej, plac Wolności, park, dworzec PKS, Poczta Polska, Powiatowe Centrum Medyczne oraz przystanki autobusowe.

Dezynfekcje
Dodatkowo, dzięki staraniom gminy, na terenie miasta uskuteczniono trzy duże dezynfekcje, do których dołączyli się sadownicy wraz
ze swoimi ciągnikami i opryskiwaczami. Pomagały również: Straż Miejska, Policja oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grójcu. Opryskiwano główne arterie miasta, osiedla mieszkaniowe, sklepy wielkopowierzchniowe oraz miejsca, gdzie mogą gromadzić się większe skupiska osób. Naszym zadaniem było rozplanowanie trasy przejazdu oraz – przy pomocy innych służb – bezpieczne przeprowadzenie sadowników przez ulice miasta.

Ozonowanie
W ostatnim czasie nastąpiło zluzowanie obostrzeń wprowadzonych przez polski rząd. W ramach przygotowania przedszkoli do wznowienia nauczania zdezynfekowano (za pomocą ozonu) wnętrza budynków oraz place zabaw. Zabieg ten miał na celu zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym mieszkańcom naszej gminy. – Do dnia dzisiejszego nasza jednostka w dalszym ciągu prowadzi dezynfekcje przestrzeni publicznej, chociaż już w nieco ograniczonej formie. Strażaków na ulicy można zobaczyć w każdy wtorek i piątek o godzinie 20:30 – poinformował naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu, dh Michał Maroszek.

Info OSP Grójec