piątek, 03 luty 2023
Gminne szkoły odebrały kolejne laptopy!

We wtorek 2 czerwca burmistrz Dariusz Gwiazda przekazał sprzęt komputerowy gminnym placówkom oświatowym w ramach programu "Zdalna Szkoła Plus" za łączną kwotę 105 tys. zł. 

To już kolejne dofinansowanie pozyskane ze środków Ministerstwa Cyfryzacji, które nie wymaga wkładu własnego gminy. Poprzednie opiewało na sumę 100 000 zł. Zakupiony z programu sprzęt trafi do najbardziej potrzebujących uczniów, a po okresie pandemicznym laptopy i tablety wrócą do szkół i będą tam służyć do  prowadzenia zajęć.


Gmina Grójec, zarówno z obecnego jak i poprzedniego dofinansowania, uzyskała maksymalną kwotę  przysługującą Jednostkom Samorządu Terytorialnego. Tylko w tym roku, od stycznia do końca maja, Urząd Gminy i Miasta Grójec uzyskał ponad 450 tyś. zł dotacji na rzecz inwestycji gminnych.

Z powodu stanu epidemii wiele wniosków jeszcze czeka na rozpatrzenie. Zeszły rok – 2019 zakończono kwotą 3 367 524  zł otrzymanych dotacji. Należy mieć nadzieję, że rok 2020 przyniesie  równie owocne efekty starań. 

Info. Urząd Gminy i Miasta Grójec