poniedziałek, 04 marzec 2024
Jednostki gminne wracają do normalnych godzin urzędowania

Urząd Gminy i Miasta Grójec oraz jednostki organizacyjne gminy Grójec funkcjonują w normalnych godzinach 7:30-15:30. Nadal stosowane są ograniczenia w obsłudze interesantów z uwagi na bezpieczeństwo, jednakże wszystkie sprawy urzędowe są rozpatrywane w normalnym trybie.

Ponadto obiekt sportowy orlik przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Grójcu jest czynny w godzinach 9:00-21:00.

Obiekt sportowy przy ul. Laskowej 17 pozostaje zamknięty dla publiczności.

Umożliwiamy korzystanie z każdego boiska (2 szt.) znajdującego się na obiekcie 6 osobom plus prowadzący (7 osób) jednocześnie, od poniedziałku do soboty w godzinach 9.00-20.00. Obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
▪️ zachowanie dystansu społecznego,
▪️obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
▪️ograniczona liczba osób,
▪️weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
▪️brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
▪️dezynfekcja urządzeń́ po każdym użyciu i każdej grupie,
▪️obowiązkowa dezynfekcja rak dla wchodzących i opuszczających obiekt,
▪️korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Sprawy organizacyjne:
a) grupę zgłasza opiekun/trener w formie pisemnej,
b) wszyscy wchodzący na obiekt obowiązkowo dezynfekują ręce (wejście/wyjście). środki do dezynfekcji zapewni zarządzający obiektem,
c) sprzęt wykorzystywany do zajęć dezynfekuje opiekun/trener we własnym zakresie,
d) do wejścia na obiekt uprawnieni są tylko uczestnicy zajęć,
e) zajęcia odbywają się na boisku trawiastym (głównym). Trwają 45 min. plus 15 min. na dezynfekcję przyborów i sprzętu, a warunkiem wejścia kolejnej grupy jest wyjście poprzedniej.

Prosimy o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa dla dobra swojego i pozostałych mieszkańców!

Komunikat Urzędu Gminy i Miasta Grójec