poniedziałek, 04 marzec 2024
Podatki: Inkasent nie przyjdzie już do domu

Wszystkie osoby, które są płatnikami podatków od: nieruchomości, rolnego, leśnego lub płaconych w formie łącznego zobowiązania przez osoby fizyczne, będą musiały uiszczać opłaty w za pomocą  przelewu bankowego.

 

Decyzję podjął burmistrz Dariusz Gwiazda, która będzie obowiązywała do odwołania. 

Powyższa decyzja dotyczy inkasa prowadzonego przez wyznaczonych pracowników urzędu na terenie miasta Grójec oraz inkasentów - sołtysów na terenie gminy Grójec.

Uzasadnieniem takiej decyzji jest oczywiste zagrożenie dla zdrowia zarówno podatników, jak i inkasentów w okresie pandemii koronawirusa, poprzez bezpośrednie przyjmowanie wpłat w formie gotówkowej oraz konieczny bliski kontakt pomiędzy inkasentem i podatnikiem z powodu wręczania dowodu wpłaty i przyjmowania gotówki.

W tej sytuacji Urząd Gminy i Miasta Grójec, prosi od dokonywanie wpłat:
- w Banku Pekao S.A. (bez prowizji) lub w innych bankach na nr rachunku Urzędu Gminy i Miasta Grójec:

Bank Pekao S.A. 64 1240 5703 1111 0000 4901 3690
- przez platformę internetową www,eurzad.grojecmiasto.pl
- bezpośrednio ze swoich rachunków bankowych za pomocą bankowości elektronicznej.

Jednocześnie, burmistrz apeluje o pomoc osobom starszym w bezpiecznym uregulowaniu należności przez pozostałych członków rodziny  posługujących się internetem i bankowością elektroniczną.

W przelewach należności podatkowych za taką osobę, należy wskazać imię, nazwisko i adres osoby podatnika, rodzaj należności, ratę podatku i jeżeli to możliwe, a bardzo ułatwiłoby to pracę księgowym podatkowym, nr ewidencyjny z decyzji ustalającej wymiar podatków na ten rok.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 48 664 30 91 wew. 44.