czwartek, 25 kwiecień 2024
Absolutorium dla burmistrza 

Radni zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Grójec z tytułu wykonania budżetu za rok 2018. Uchwałę pozytywnie zaopiniowała Regionalna Izba Obrachunkowa oraz komisja rewizyjna grójeckiej rady miejskiej.  20 radnych zagłosowało za. Od głosu wstrzymał się radny Jacek Stolarski.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego jakim w tym przypadku  jest burmistrz Dariusz Gwiazda. Włodarz jest zobowiązany do przedłożenia rocznego sprawozdania finansowego radzie miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Komisja rewizyjna w składzie: przewodniczący Tomasz Justyński, z-ca Artur Moskal, członkowie: Artur Krzyżanowski, Henryk Feliksiak oraz Jacek Stolarski, zaopiniowali pozytywnie wykonanie budżetu za 2018 rok.  –

Gratulujemy panie burmistrzu i życzymy owocnej współpracy w nadchodzącym roku- podsumował przewodniczący rady miejskiej Karol Biedrzycki. 

W odpowiedzi na te słowa burmistrz Dariusz Gwiazda podziękował swojemu poprzednikowi, a także pracownikom Urzędu Gminy i Miasta Grójec. – Gratulacje dla pana Jacka Stolarskiego i jego pracowników. To był jego budżet, a ja mogę się jedynie podpisać pod jego wykonaniem – zakończył Dariusz Gwiazda.