poniedziałek, 08 sierpień 2022
Twój PIT to realne korzyści dla gminy Grójec

Zgodnie z prawem, miejscem rozliczania się osoby fizycznej z podatku (PIT) jest urząd skarbowy w mieście zamieszkania (a nie zameldowania) podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Jeśli jesteś mieszkańcem gminy Grójec, mimo że nie jesteś tu zameldowany, możesz płacić swoje podatki w Urzędzie Skarbowym w Grójcu.


W celu powiadomienia urzędu skarbowego o nowym adresie zamieszkania należy złożyć zgłoszenie aktualizacyjne na formularzu ZAP-3. Przy czym zawiadomienie urzędu o zmianie adresu zamieszkania powinno nastąpić tylko wtedy, gdy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania.


Na dochody Gminy składają się między innymi: dotacje, subwencje, środki z Unii Europejskiej, wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz część podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Dlatego im więcej osób płaci podatki w Grójcu, tym więcej środków trafia do gminnej kasy.


Twój PIT to realne korzyści dla Ciebie i Grójca. Przekaż część swojego podatku na: ochronę środowiska, sport i kulturę, edukację oraz wsparcie dzieci i młodzieży, pomoc społeczną i rozwój infrastruktury. Więcej osób rozliczających podatek PIT na terenie Grójca, to więcej inwestycji i lepiej funkcjonująca gmina!


Możesz przekazać swój 1% podatku osobom lub organizacjom z naszego lokalnego środowiska
Każda z osób odprowadzających podatek, może przekazać jego 1% na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego (w skrócie OPP). Nie jest to działanie skomplikowane. Można w ten sposób szybko i łatwo pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia. W naszym najbliższym środowisku są osoby, które potrzebują naszej pomocy. Chcesz przekazać swój jeden procent? 

Przekazanie 1% podatku nie jest wcale trudne. Jeśli już wybraliśmy organizację, możemy przystąpić do działania. Aby przekazać 1%, należy w odpowiedniej rubryce formularza PIT wprowadzić numer KRS organizacji oraz podać cel szczegółowy, który chcemy wesprzeć. Programy do rozliczenia PIT ułatwią to zadanie, dokonując niezbędnych obliczeń automatycznie oraz wskazując rubryki, które trzeba wypełnić. Przekazaniem środków z 1 procenta zajmą się już urzędy skarbowe.


Informacja prasowa Urzędu Gminy i Miasta Grójec