poniedziałek, 08 sierpień 2022
Rozdawali żywność dla najbardziej potrzebujących

We wtorek, 5 kwietnia wolontariusze rozdali żywność dla 500 najbardziej potrzebujących osób. Zbiórka odbywała się na stadionie przy Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec – Grójec (ZS Grójec).

Produkty żywnościowe były rozdawane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Organizatorami akcji był Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grójcu, we współpracy z przedstawicielami Kościoła Starokatolickiego w RP.

Do pomocy zgłosili się wolontariusze z Liceum Ogólnokształcącego w Grójcu, pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej, ZS Grójec, Hufca ZHP i grójeckiej Straży Miejskiej.

Organizatorzy składają podziękowania za wszelką pomoc i wsparcie inicjatywy.