poniedziałek, 04 marzec 2024
Publicystyka

Pierwsza połowa 2019 r. należy do Andrzeja Zygmunta Roli-Stężyckiego. Najpierw w Ciechanowie odebrał Złote Pióro, czyli nagrodę w konkursie Związku Literatów na Mazowszu za książkę „Odrzywół. Gród Dobrogosta”, a następnie w naszym ratuszu - Medal „Za zasługi dla Gminy Grójec”. I, jak go znam, nie jest to jeszcze jego ostatnie słowo w tym roku.

Publicystyka

Z salonu fryzjerskiego „U Roberta”, zlokalizowanego przy al. Niepodległości 7, wyszedłem jak nowo narodzony, nieomal jakby ze świątyni. Bo Robert Sołtysiak mistrzowskie władanie nożyczkami łączy także ze słuchaniem drugiego człowieka.

fot. Wikipedia
Publicystyka

Zdaniem  ks. Bernarda Häringa (1912-1988), teologa niemieckiego, „w żadnej religii czy  światopoglądzie kobieta nie jest tak szanowana i uważana, jak w chrześcijaństwie”. Czy zawsze jednak tak było? Jak definiowano kobietę? Jakie zdanie o płci pięknej mieli święci, teologowie, filozofowie, uczeni? 

Publicystyka

Fajnie byłoby, gdyby w planowanym muzeum naszego miasta znalazł się kącik dla wielokulturowej kolejki grójeckiej. Podróżował nią nie tylko książę Zdzisław Lubomirski (1865-1943) z Małej Wsi, współtwórca Niepodległej, ale także Abraham Mordechaj Alter (1866-1948), cadyk z Góry Kalwarii, uczony, bibliofil, faktyczny przywódca polskiej ortodoksji chasydzkiej, cierpliwie znoszący swoją sławę, o czym świadczą liczne przypadki.

Publicystyka

Drewniany dom, przy ulicy Pocztowej 1, usytuowany jest w pobliżu zabytkowego obiektu poczty z XIX w. W 2015 r., po konsultacjach z konserwatorem zabytków, Rafał Tyszka-Wrzesiński przeprowadził gruntowną renowację domu, znajdującego się w posiadaniu jego rodziny już blisko 140 lat i kryjącego wiele tajemnic, których pewnie nigdy już nie poznamy.

Publicystyka

W tym roku przypada 600-lecie nadania naszemu miastu praw miejskich. Przy tej okazji postanowiliśmy przybliżyć państwu historię naszej małej ojczyzny w pigułce w kilku kolejnych odcinkach.

Publicystyka

Od kilkunastu dni tematem numer 1 w mediach rolniczych jest działalność AGROUnii. AGROUnia to ogólnopolski ruch rolników, którego celem jest obrona rynku krajowego i walka o dobro gospodarstw rodzinnych.

Publicystyka

Gdy kilka miesięcy temu, wczesną wiosną, jadąc samochodem przez dobrze mi znaną dolinę Mogielanki, usłyszałem w audycji radiowej, że Władysław Kosiniak-Kamysz chce wpisać członkostwo Polskiw Unii Europejskiej do polskiej konstytucji, potraktowałem tę informację bardzo pobłażliwie. Ot, jeszcze kolejna teatralna, przerysowana wypowiedź polityka.

Publicystyka

Tuż po północy 28 sierpnia 1946 r. wywleczono ją z celi śmierci i sprowadzono do piwnicy gdańskiego więzienia UB. Zaciągnięto ją do słupa i przywiązano. Odmówiła zgody na zawiązanie oczu czarną opaską. Chciała patrzeć śmierci prosto w oczy. Śmierci i swoim oprawcom. Miała niespełna 18 lat i gdyby nie historia, całe życie przed sobą.

Publicystyka

Na przestrzeni 60 lat istnienia Święto Kwitnących Jabłoni zmieniało się wraz z czasami, ludźmi, którzy je tworzyli i dla których było tworzone. I chociaż nie brak w Grójcu osób twierdzących, że spokojnie mogłyby się bez niego obejść, sens jego kultywowania wydaje się oczywisty, w imię zachowania regionalnych tradycji i lokalnej tożsamości.