poniedziałek, 21 czerwiec 2021
Podatek transportowy w Grójcu nie taki wysoki

Niski podatek dla firm transportowych. Rejestruj działalność w Jasieńcu - głosił napis baneru zawieszonego do niedawna nad przejściem dla pieszych przy Grójeckim Ośrodku Kultury. A jakie ceny ma nasza gmina? Jak się okazuje, w porównaniu z trzema sąsiednimi gminami, są one konkurencyjne.

W Polsce opodatkowane są środki transportu, których dopuszczalna masa całkowita wynosi powyżej 3,5 tony. Podatek ten płacą prywatni właściciele oraz firmy w 2 ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Uchwałę określającą wysokość stawek podatku od środków transportu podjęła Rada Miejska w Grójcu 4 listopada 2019 r., po wcześniejszym omówieniu projektu na komisji budżetowej.

Co mówią liczby?
Redakcja przeanalizowała uchwały w trzech gminach. Okazuje się, że spośród kilkunastu rodzajów podatku od transportu, w większości Grójec ma dużo niższe stawki względem swoich sąsiadów. W naszej gminie przedsiębiorca posiadający mały autobus (do 22 miejsc) płaci 660 zł rocznie, a za większy – powyżej 22 miejsc - stawka wynosi 1500 zł. Gmina Jasieniec oferuje 1680 zł (ponad tysiąc zł drożej) i 2110 zł za środek transportu służący do przewozu ludzi. W Belsku Dużym podatek wynosi kolejno 2033,81 zł i 2533,56 zł. W Jasieńcu właściciele zestawów ciężarowych (tzw. ciągnik + naczepa) w czterech kategoriach wagowych i osiowych zapłacą mniej niż w Grójcu kolejno o: 240 zł, 262 zł i 576 zł taniej za każdy zestaw w skali roku. Idąc dalej, w projekcie uchwały naszej gminy, można znaleźć więcej korzystniejszych stawek podatku od samochodów ciężarowych, w zależności od dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu: powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 564,00 zł (Jasieniec - 700,00 zł), powyżej 5,5 ton 9 ton włącznie – 756,00 zł (Jasieniec – 970,00 zł), powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 900,00 zł i 1.226,00 zł (Jasieniec – 1.436,00 zł). W Błędowie w 2020 r. opłaty od samochodów ciężarowych przedstawiają się następująco: powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie – 646,00 zł, powyżej 5,5 ton do 9 ton włącznie – 815,00 zł, powyżej 9 ton do poniżej 12 ton – 1141,00 zł. Właściciele posiadający przyczepę lub naczepę o masie od 7 do 12 ton łącznie z pojazdem silnikowym zapłacą najmniej w gminie Grójec, bo 246 zł, w Błędowie nieco drożej, a dokładnie 352 zł, w Jasieńcu 1266 zł, w Belsku Dużym 1600 zł.

Nowe zasady
Z początkiem miesiąca nad przejściem dla pieszych przy Grójeckim Ośrodku Kultury rozwieszono baner reklamowy promujący niskie podatki w gminie Jasieniec. Jak udało się nam ustalić, z wnioskiem o powieszenie reklamy do Powiatowego Zarządu Dróg, zarządzającego ulicą Piłsudskiego jako drogą powiatową, wystąpiła wójt Jasieńca, Marta Cytryńska. „Zgodnie z uchwałą nr XXIV/135/2012 Rady Powiatu Grójeckiego z dn. 30.10.2012 r., koszt emisji reklamy wynosi 3 zł/1m2 dziennie, a zarządca drogi nie odpowiada za treść umieszczonej reklamy” - czytamy w odpowiedzi udzielonej przez dyrektora PZD Grójec, Adriana Jachowskiego. Czy zatem w samym centrum Grójca można reklamować wszystko? Do niedawna to powiat, w porozumieniu z miastem, ustalał wspólnie takie sprawy.

Wizerunkowe faux pas
Owszem, zawsze wisiały tam transparenty promujące imprezy lokalne w Grójcu (np. Święto Kwitnących Jabłoni), Błędowie, Jasieńcu czy Tarczynie, afisze prezentujące kandydatów na burmistrzów i radnych (na czas wyborów), a także reklamy prywatnych przedsiębiorców. Natomiast po raz pierwszy sąsiednia gmina wiesza informacje, bezpośrednio godzące w politykę zrównoważonego rozwoju oraz mające doprowadzić do przejęcia podatników uiszczających opłatę od transportu w gminie Grójec, i to w dodatku bez zgody gospodarza miasta. O zdanie w tej kwestii poprosiliśmy grójeckich radnych. – Uważam, że promocja gminy Jasieniec odnośnie niższych podatków transportowych na terenie gminy Grójec, i do tego jeszcze w centralnym punkcie, jest niewłaściwa. Bardzo się cieszę, że sąsiednia gmina rozwija się i realizuje swoje cele, promując się przy tym w mediach społecznościowych i wszelkiej prasie.
Osoby, które pozwoliły na zawieszenie tego baneru, nie rozumieją polityki naszego miasta i gminy. Dla mnie ta informacja powinna natychmiast zostać usunięta – twierdzi radna Anna Lubowiecka.

Zdaniem radnego Janusza Dulemby, wójt Jasieńca powinna porozumieć się w tej sprawie z włodarzem Grójca. – Myślę, że taktowniej byłoby porozumieć się w tej kwestii z władzami miasta. Nie możemy zabronić takiej formy promocji i reklamy, bo każdy ma do tego prawo. Gdyby pani wójt działała w porozumieniu z burmistrzem, to taka forma współpracy byłaby korzystniejsza dla obydwu gmin – komentuje w rozmowie z „Życiem Grójca” Dulemba.

Radna Weronika Piwarska również uważa, że porozumienie z władzami miasta byłoby dobrą praktyką. – Rozumiem, że tutaj Starostwo nie zapytało o opinię władz Grójca. To niedobrze, bo widać brak współpracy starostwa z gminą. Opinia nie musiałaby być
konieczna, jednakże chęć takich konsultacji byłaby dobrą praktyką – podkreśla radna.

Element przyjaznej polityki
Wójt Marta Cytryńska stwierdziła, iż takie działania są elementem przyjaznej polityki. „Obniżenie części stawek podatkowych od środków transportu w gminie Jasieniec jest elementem przyjaznej polityki władz gminy Jasieniec wobec przedsiębiorców, jak również efektem owocnej współpracy wójta z Radą Gminy (stawki podatkowe w gminie Jasieniec zostały uchwalone jednogłośnie). Przedmiotowy baner nie został umieszczony przy ul. Piłsudskiego w kontekście rywalizacji z jakąkolwiek gminą, inną instytucją czy z kimkolwiek. Jedynym, głównym celem tego przedsięwzięcia jest informacja skierowana do firm, jak również promocja gminy Jasieniec, jako miejsca przyjaznego przedsiębiorczości, szczególnie jeśli chodzi o kilka konkretnych, preferencyjnych stawek podatkowych od środków transportu, obowiązujących w gminie Jasieniec od 2020 r., uchwalonych przez Radę Gminy Jasieniec. Kampania informacyjno- promocyjna w tym zakresie jest prowadzona już od dłuższego czasu w lokalnej prasie i mediach społecznościowych. W związku z faktem, iż spotyka się ona z coraz większym zainteresowaniem, podjęłam decyzję o poszerzeniu akcji informacyjnej poprzez umieszczenie baneru na terenie miasta powiatowego, w miejscu zwyczajowo przyjętym. Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że każda forma współpracy, której cel stanowi budowanie czegoś pozytywnego, jest zawsze niezwykle potrzebna i wnosi wiele dobrych elementów w nasze życie, nie tylko w sferze samorządności. Dlatego na tego typu działania jestem
zawsze otwarta – zarówno jako wójt Gminy Jasieniec, jak i osoba fizyczna” – czytamy w odpowiedzi na jedno z pytań skierowanych przez redakcję do pani wójt Cytryńskiej.

Szymon Wójcik