poniedziałek, 02 październik 2023
77. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie (FOTORELACJA)

W niedziele, 8 maja Związek Weteranów i Rezerwistów WP. Grójeckiego Oddziału Powiatowego zorganizował uroczystości upamiętniające 77. rocznicę zakończenia II wojny światowej w Europie.

Uroczystości rozpoczęły się o 11.00 wprowadzeniem pocztów sztandarowych: Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Grójeckiego Oddziału Powiatowego, Radomskiego Oddziału Powiatowego oraz Stowarzyszenia Sympatyków Tradycji LWP w Grójcu. Następnie wszyscy odśpiewali hymn narodowy.

Prowadzący uroczystość ppłk /s/ Stanisław Gliński  powitał przybyłych na tę uroczystość przedstawicieli władz samorządowych, organizacji politycznych i stowarzyszeń paramilitarnych w osobach:
1. wice Starostę Powiatu Grójec Panią Jolantę Sitarek;
2. Burmistrza Gminy i Miasta Grójec Pana Dariusza Gwiazdę;
3. Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Grójec Pana Karola Biedrzyckiego;
4. Prezesa Grójeckiego SLD Pana Andrzeja Wendę;
5. Prezesa Stowarzyszenia Sympatyków Tradycji LWP w Grójcu mjr/s/ Kazimierza Rdzanka;
6. Prezesa Związku Weteranów i Rezerwistów WP Radomskiego Oddziału Powiatowego ppłk /s/ Stanisława Mazur;
7. Prezesa Związku Weteranów i Rezerwistów WP Grójeckiego Oddziału Powiatowego ppłk /r./ Zbigniewa Piekarskiego
8. członków Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz wszystkich uczestników tej uroczystości.

Potem prowadzący  przedstawił zebranym krótki rys historyczny wybuchu i przebiegu walk żołnierzy polskich w kampanii wrześniowej, a następnie na frontach: zachodnim, południowym i wschodnim Europy. Dużo uwagi poświęcił na udział w tych walkach członkom ZWiR WP Grójeckiego Oddziału Powiatowego w osobach śp. płk. Eugeniusza Czuchnickiego, por. Henryka Mietelskiego, por. Edwarda Gustowskiego, sierż. Bronisława Kwiatkowskiego oraz walk partyzanckich na terenie Powiatu Grójec.


Wice Starosta Powiatu Grójec Jolanta Sitarek w swoim wystąpieniu nawiązała do tego, że dobrze jest, iż są takie organizacje jak obecne na tej uroczystości, bo ważne jest aby pamięć o historii II wojny światowej, była przedstawiana tak jaką tworzyły ją tamte czasy. W wypowiedziach wice Starosty i ppłk. Stanisława Glińskiego nie zabrakło wątków dotyczących obecnych wydarzeń na Ukrainie. Natomiast burmistrz podziękował i pogratulował wyróżnionym, dodając, że są dumą gminy Grójec, miasta oraz całej Ojczyzny. 
Po złożeniu wiązanek i zapaleniu zniczy zostały wręczone zasłużonym działaczom ZWiR WP GOP akty mianowania na stopnie organizacyjne związku.
Przy wręczaniu tych aktów przez przedstawiciela Zarządu Głównego ZWiR WP płk Zbigniewa Żurowskiego asystowali: wice starosta Powiatu  Jolanta Sitarek i Burmistrz Miasta i Gminy Grójec Dariusz Gwiazda


W imieniu mianowanych Prezes ZWiR WP Grójeckiego Oddziału Powiatowego płk. rez. Zbigniew Piekarski podziękował ZG ZWiR WP za docenienie pracy społecznej członków tego oddziału.
Po zakończeniu uroczystości pod pomnikiem ofiar pomordowanych w lesie Częstoniew w latach 1939 - 45, organizatorzy zaprosili uczestniczących w tej uroczystości na spotkanie grillowe.

Więcej na ten temat w najbliższym drukowanym wydaniu Życia Grójca. 

 

ZWiR WP Grójeckiego Oddziału Powiatowego
fot. Szymon Wójcik