poniedziałek, 02 październik 2023
Powrót Króla Żelatyny?

Pełnomocnik spółki Bonin Kazimierz Grabek, wystąpił o ustalenie pozwolenia na budowę portierni, budynku kotłowni i miejsca czasowego gromadzenia odpadów komunalnych. Pismem z dnia 28.02.2019 r. Stowarzyszenia Czysta Gmina wystąpiło z wnioskiem o dopuszczenie do udziału na prawach strony w toczącym się w niniejszej sprawie postępowaniu.

Do wniosku dołączono kopię statutu stowarzyszenia, z którego wynika, że celem działalności Stowarzyszenia jest między innymi podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Ponieważ udział Stowarzyszenia w niniejszym postępowaniu jest zgodny z jego celami i interes społeczny przemawia za takowym udziałem, na podstawie art. 31 § 1 k.p.a.
Burmistrz Gminy i Miasta Grójec postanowił dopuścić do udziału w postępowaniu Stowarzyszenie Czysta Gmina na prawach strony.
W 2017 roku spółka Bonin chciała wznowić produkcje żelatyny w Głuchowie. Grójeccy radni jednogłośnie odrzucili projekt tej uchwały. Tereny po dawnej fabryce cieszą się sporym zainteresowaniem wśród inwestorów. Oprócz reaktywacji produkcji żelatyny był jeszcze pomysł na biogazownie, asfaltownie i produkcje kruszywa budowlanego. Inwestycje skutecznie blokowali mieszkańcy i Stowarzyszenie Czysta Gmina.


-Szanowni mieszkańcy gminy Grójec, informujemy Państwa, że Stowarzyszenie Czysta Gmina reprezentujące mieszkańców okolicznych miejscowości wnioskuje o udział na prawach strony w toczącym się postępowaniu dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku kotłowni, budynku portierni oraz budynku czasowego gromadzenia odpadów komunalnych na działce nr 379/2 w miejscowości Głuchów, gm. Grójec. Pełnomocnikiem spółki Bonin jest Kazimierz Grabek. Ten sam Kazimierz Grabek, który zapragnął znowu uruchomić produkcję żelatyny – poinformował prezes Czystej Gminy, Grzegorz Banasik