piątek, 03 luty 2023
Obiekty sportowe znowu otwarte

W związku z II etapem znoszenia obostrzeń związanych z COVID-19, Grójecki Ośrodek Sportu informuje w jaki sposób można korzystać z obiektów sportowych. 

 

Poniżej wytyczne:  

1. Obiekty pozostają zamknięte dla publiczności.

2. Umożliwiamy korzystanie z obiektów 6 osobom jednocześnie, w dniach poniedziałek-sobota w godzinach 9:00–20:00.

3. Obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
 ▪️zachowanie dystansu społecznego,
 ▪️obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania   twarzy),
 ▪️ ograniczona liczba osób,
 ▪️weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
 ▪️brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
 ▪️ dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
 ▪️ obowiązkowa dezynfekcja rak dla wchodzących i opuszczających obiekt,
 ▪️ korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

4. Sprawy organizacyjne:
a) grupę zgłasza opiekun/trener w formie pisemnej,
b) wszyscy wchodzący na obiekt obowiązkowo dezynfekują ręce (wejście/wyjście). środki do dezynfekcji zapewni zarządzający obiektem,
c) sprzęt wykorzystywany do zajęć dezynfekuje opiekun/trener we własnym zakresie,
d) do wejścia na obiekt uprawnieni są tylko uczestnicy zajęć,
e) zajęcia odbywają się na boisku trawiastym (głównym). Trwają 45 min. plus 15 min. na dezynfekcję przyborów i sprzętu, a warunkiem wejścia kolejnej grupy jest wyjście poprzedniej.