poniedziałek, 02 październik 2023
Akwarele Pękalskiego

W 2017 roku pismo naukowe „Artifex Novus” Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opublikowało artykuł na temat wybitnego grójczanina Leonarda Pękalskiego – malarza lat 20. i 30. XX wieku. Zachęcamy do zapoznania się z historią jego życia i twórczością.