piątek, 03 luty 2023
Mieszkasz w gminie Grójec? Nie śmieć i zachowaj porządek

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec apeluje do swoich mieszkańców w związku z narastającym zjawiskiem zaśmiecania przydrożnych rowów, okolicznych lasów, placów zabaw i parków.

Nie możemy zachowywać się obojętnie, bo przecież stan sanitarny Miasta i Gminy świadczy o naszej kulturze i o nas samych. - pisze w swoim komunikacie

Dbajmy wszyscy razem o ład i porządek w Naszej Małej Ojczyźnie. Zapewnijmy sobie samym i przyszłym pokoleniom – naszym dzieciom i wnukom majątek w postaci czystych chodników, ulic, terenów zalesionych, miejsc rekreacji i przede wszystkim pięknej przyrody.

Dbałość o walory krajobrazowe należy do nas wszystkich. Pozbywajmy się nieczystości zgodnie z przepisami tj. przekazując firmie odbierającym odpady. Segregujmy nasze śmieci.

Porządek i czystość w naszym otoczeniu, to nie tylko estetyka, ale też zdrowie. Uporządkowana posesja nie tylko cieszy właściciela, ale przede wszystkim poprawia nasz wizerunek. Pamiętajmy, że dla brudu i bałaganu nie ma żadnego usprawiedliwienia: jak nas widzą, tak nas piszą.