środa, 08 lipiec 2020
Ile pieniędzy pozyskała nasza gmina?

Wraz z rozpoczęciem nowej kadencji samorządu, Urząd Gminy i Miasta Grójec postawił nacisk na pozyskiwanie dotacji zewnętrznych, które pomogą zmienić na lepsze naszą grójecką rzeczywistość.

Rozpoczęły się spotkania informacyjne z mieszkańcami, mające za zadanie podnosić świadomość społeczną i pomagać w zdobywaniu dofinansowań na bieżące potrzeby. Na pomoc mogą liczyć również jednostki podległe gminie, które mogą pozyskiwać środki na rozwój oraz unowocześnianie swoich placówek. Do tej pory złożono około 30 wniosków o dofinansowanie, z czego 19 już zostało rozpatrzonych pozytywnie, dzięki czemu gmina otrzyma łącznie przeszło 3 mln 270 tys. zł na swoje zadania.

Wnioski są składane zarówno w celach edukacyjnych, jak i ochrony środowiska czy rozwoju infrastruktury drogowej i mieszkaniowej.
Wartym podkreślenia jest fakt otrzymania ogromnego wsparcia z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowy dróg gminnych w Woli Worowskiej i Zalesiu oraz na budowę ulicy Sienkiewicza w Grójcu. Łączna kwota dofinasowania opiewa na ponad 2,5 mln złotych. Dzięki wsparciu z FDS w Gminie Grójec zostanie wybudowanych prawie 2600 mb nowych odcinków dróg gminnych. Kolejnym sfinalizowanym już projektem jest zakup nowego wozu strażackiego dla grójeckiej OSP. Kwota dofinansowania to 110 000 zł.

Grójec to też beneficjent programu, dzięki któremu mieszkańcy mogą korzystać z bezpłatnych szkoleń dotyczących podnoszenia kompetencji cyfrowych, na które gmina otrzymała prawie 150 000 złotych. Na rozpatrzenie czeka jeszcze kilka wniosków, których wartość jest oszacowana na ponad 5,7 miliona złotych.

Oczekujemy na rezultat naszych starań o pozyskanie dotacji na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Grójec.
Wniosek opiewa na kwotę ponad 3,2 miliona złotych. Fundusze Norweskie to kolejne źródło dotacji o które wnioskuje urząd. Pozyskanie środków przyczyniłoby się do rozwoju lokalnego, a dofinansowanie może sięgnąć nawet 3 milionów złotych.

To tylko 12 miesięcy pracy, a przed nami są jeszcze kolejne lata. Zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych, które pozwolą nam dowiedzieć się więcej o potrzebach i pomysłach lokalnej społeczności, a w długofalowej perspektywie pozwoli to na poprawę jakości życia w naszej gminie.

info. Wydział Promocji Urzędu Gminy i Miasta Grójec

fot. Szymon Woźniak