poniedziałek, 02 październik 2023
UOKiK zbadał rynek śmieci - najdrożej na Mazowszu

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zorganizował 28 sierpnia konferencję prasową na której to przedstawił swój “Raport z badania rynku usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w gminach miejskich w latach 2014-2019”.

Skala podwyżek za śmieci dotknęła cały kraj. Największe podwyżki odczuwają mieszkańcy woj. mazowieckiego, gdzie w jednej z gmin stawki wzrosły blisko trzykrotnie. W Józefowie i Markach cena za odpady segregowane wynosi 32 zł , a odpady zmieszane to koszt 63 i 65 zł za osobę.

Prezes UOKiK Marek Niechciał, stwierdził na wczorajszej konferencji, że przyczyną takich podwyżek na Mazowszu jest brak Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami w minionych latach, który jest uchwalany przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Dodatkowo poprzedni WPGO zakładał zbyt niskie limity przetwarzania odpadów. Efektem była mała liczba instalacji w regionie, niedostatek mocy, a co za tym idzie wzrost cen za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Swoisty monopol na odbiór i przetwarzanie odpadów jest również efektem wzrostu opłat za śmieci. Wycofywanie się mniejszych przedsiębiorców i brak lub zbyt mało gminnych Instalacji Przetwórstwa Odpadów Komunalnych to kolejny efekt podwyżek :

- Z roku na rok maleje liczba podmiotów, które biorą udział w przetargach. W ciągu ostatnich dwóch lat w ponad połowie gmin miejskich o zamówienie ubiegał się tylko jeden przedsiębiorca. Jednocześnie widać, że tam gdzie o kontrakt z gminą walczy większa liczba firm mieszkańcy płacą taniej za odbiór śmieci. Na marginesie można zauważyć, że w 2011 r., przed zmianami, tylko w 8 proc. tych gmin usługi świadczył jeden podmiot – mówi Prezes UOKiK Marek Niechciał.

W gminie Grójec przetarg na odbiór odpadów, został przedłużony do 19 września. Jak na razie nie ma informacji dotyczących liczby oferentów. Jednakże na przykładach Jasieńca i Błędowa, prawdopodobnie będzie to jedna firma czyli PreZero Service Wschód działająca dawniej pod nazwą Tonsmeier.

Miasto przymierza się również do budowy nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Gmina z pewnością nie będzie w stanie udźwignąć kosztów rozbudowy samodzielnie, a o pieniądze na dofinansowanie zgłosi się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Takie rozwiązanie przyczyni się w przyszłości do przejęcia przez naszą gminę odbioru odpadów, a tym samym, realnego wpływu na ceny odbioru odpadów. Drugim zabiegiem, który ma przyczynić się do uszczelnienia systemu jest powstały wydział gospodarki odpadami i bezpośredni nadzór urzędu oraz straży miejskiej. Pozostając w Związku Międzygminnym “Natura” straż miejska ani pracownicy gminy nie mieliby wpływu na szczelność systemu. W Naturze każda strata finansowa wynikająca z nieszczelności systemu, była pokrywana z budżetów gmin wchodzących w skład związku.