czwartek, 09 lipiec 2020
Ogłoszono przetarg na wywóz śmieci

31 lipca Burmistrz Gminy i Miasta Grójec ogłosił przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Grójec.

Przetarg ma zostać rozstrzygnięty 9 września. Jak czytamy na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec www.grojecmiasto.pl, podwykonawca będzie zobowiązany do odbierania odpadów ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Grójec.

Ponadto podwykonawca będzie musiał dostarczyć na własną rękę pojemniki i worki do segregacji odpadów do każdej zamieszkałej nieruchomości w gminie oraz zobowiązać się do prowadzenia harmonogramów i sprawozdań. 

Czy w przyszłym roku zapłacimy więcej za śmieci? To pytanie wielokrotnie było zadawane burmistrzom, wójtom oraz radnym. Samorządowcy niestety nie potrafią odpowiedzieć jednoznacznie. Głównymi problemami jest urealnienie stawek w związku z wyższymi kosztami składowania, energii i transportu. Do tego dochodzi tzw opłata marszałkowska , która i tak będzie wzrastać co roku. 

Według wiceministra środowiska gminy, wdrażając selektywne zbieranie odpadów komunalnych oraz podejmując działania edukacyjne dla mieszkańców, mogą realnie wpłynąć na jakość selektywnie zebranych odpadów, co z kolei może korzystnie wpłynąć na ich cenę rynkową.- pisze portal www.komunalny.pl 

W sąsiedniej gminie Jasieniec, która zamierzała przeznaczyć 1 mln 800 tys. zł na wywóz i odbiór odpadów, podwykonawca zaproponował kwotę ponad 4 mln zł, od firmy PreZero Service Wschód. Firma działała dawniej pod nazwą Tonsmeier, która współpracowała dotychczas ze Związkiem Międzygminnym pod nazwą Natura. 

Jak dotąd nie wiadomo również w jaki sposób będzie naliczana opłata za śmieci. Włodarze i grójeccy radni debatowali nad wdrożeniem systemu naliczania opłat według zużycia wody. 

Więcej już wkrótce na łamach papierowej wersji Życia Grójca