poniedziałek, 02 październik 2023
Szkolne Pakiety Multimedialne OSE dla Zespołu Szkół w Jasieńcu

Zespół Szkół w Jasieńcu znalazł się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekazał zestawy tabletów wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji w uzgodnieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, za pośrednictwem NASK PIB, udzieloną w ramach projektu budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

NASK PIB, jako operator OSE, został na mocy Ustawy o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej uprawniony do nieodpłatnego wyposażenia szkół w sprzęt komputerowy i inne urządzenia multimedialne, a także do zapewnienia szkołom usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu wraz z oprogramowaniem oraz niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług. NASK PIB, realizując ustawowe uprawnienia i misję wsparcia szkół w rozwoju edukacji cyfrowej, przekazał placówce „Szkolny Pakiet Multimedialny OSE”, składający się z zestawów, których elementami są: tablet Huawei MediaPad 5 wraz z usługą mobilnego dostępu do Internetu (usługa LTE), klawiatura bezprzewodowa (Bluetooth) z etui, rysik oraz logotyp w formie naklejki do samodzielnego naklejenia na etui tabletu.


Powszechny dostęp do informacji oraz ogromne zasoby Internetu sprawiają, że na każdym etapie procesu dydaktycznego można zastosować narzędzia TIK. Nauczyciele proponują uczniom liczne aktywności poprzez prowadzenie zajęć różnorodnymi technologiami oraz wykorzystanie zasobów, którymi dysponuje szkoła. Aby skutecznie wspierać realizację celów lekcji nauczyciele dobierają odpowiednie narzędzia do potrzeb uczniów, zwiększają ich motywację i zainteresowanie nauką.


Celem nauczania jest promowanie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (tzw. TIK) oraz zachęcanie uczniów do stosowania Internetu i urządzeń mobilnych w sposób praktyczny i świadomy w szkole oraz poza nią.
Dostarczony sprzęt to wspaniała pomoc dla uczniów i nauczycieli, która przyczynia się do usprawnienia procesu edukacji cyfrowej, dostępu do treści edukacyjnych w sieci, m.in. poprzez korzystanie z platformy edukacyjnej OSE IT Szkoła, a także do realizacji zdalnego nauczania. Społeczność Zespołu Szkół w Jasieńcu serdecznie dziękuje za przekazaną pomoc dydaktyczną.

 


Dorota Nowak-Michałowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Jasieńcu