wtorek, 26 styczeń 2021
Budżet gminy ze stratą. Epidemia główną przyczyną

Gmina Grójec odnotowała drastyczny spadek przychodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Do strat, jakie poniosą samorządy w całym kraju, przyczynia się panująca epidemia i związane z nią tzw. zamrożenie gospodarki

Z informacji Ministerstwa Finansów, udział we wpływach z PIT (ang.Personal Income Tax) dla gmin w Polsce miał wynieść nieco ponad 38%. Prognozy ustalone z zasadami określonymi w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 roku, nie przewidziały stanu epidemii.

W porównaniu z rokiem 2019, wpływy z PIT tylko za miesiąc kwiecień, są o 38% mniejsze. O szczegółowe dane dotyczące gminy Grójec, redakcja Życia Grójca zwróciła się do skarbnika gminy, pani Marioli Komorowskiej: W obecnej sytuacji trudno jest ocenić poziom zagrożenia dochodów ogółem ze wszystkich źródeł. Wysokość tej części budżetu uzależniona jest od sytuacji podatkowej  w całym kraju. W porównaniu do 2019 roku za okres marzec i kwiecień, otrzymaliśmy wpływy mniejsze o 1.507.172 zł, w tym za miesiąc kwiecień mniejsze o 1.300.000, 00 zł. Jest to poziom o 38% niższy od wpływów za kwiecień 2019 roku.

W maju przewiduje się, że wpływy będą na podobnym poziomie. - Trudno powiedzieć jak będzie funkcjonowała gospodarka naszego kraju do końca roku. Obawiam się, iż przy pesymistycznym założeniu możemy się spodziewać braku wykonania dochodów na ponad 10 milionów złotych. - zauważa pani Komorowska.

Zdaniem prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO) z Krakowa, pierwsze wskaźniki obrazujące skalę strat samorządów spowodowanych obecną epidemią poznamy dopiero po II kwartale tego roku.
-Subwencje i dotacje dla samorządów są oczywiście niezagrożone. Problem pojawia się jeśli chodzi o wpływy z dochodów własnych , które decydują o możliwościach rozwojowych samorządów. Tu zaczyna się dziać źle. Wiem, że przedsiębiorcy masowo zgłaszają się do gmin z wnioskami o umarzanie podatków lub rozłożenie płatności na raty. Tak więc o skali ubytku w dochodach JST dowiemy się dopiero po II kwartale br.– mówi Legutko na łamach portalu samorzad.pap.pl.

25 maja zaplanowano sesję Rady Miejskiej w Grójcu. To okazja do podjęcia działań, które umożliwią przetrwanie jednostkom organizacyjnym gminy. - Oszczędności trzeba szukać w działalności bieżącej i blokadzie inwestycji. - dodała na zakończenie Mariola Komorowska.

SW