piątek, 03 luty 2023
Koronawirus: Burmistrz apeluje do Starosty w obliczu rozwoju pandemii

Burmistrz Gminy i Miasta Grójec Dariusz Gwiazda, poinformował redakcję o piśmie, które przesłał za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), Staroście Krzysztofowi Ambroziakowi.


Pismo dotyczy nasilającej się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie gminy i miasta Grójec.

Przypomnijmy, że gmina uruchomiła pierwszą transzę ze środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100 tys. zł, które chce przeznaczyć m.in. na pomoc dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Grójcu.

- Apeluję o podjęcie wzmożonych działań, które pomogą w ratowaniu życia i zdrowia pacjentów oraz personelu. Zostałem powiadomiony przez pracowników szpitala o brakach w kadrze medycznej, w efekcie czego pacjenci nie są obejmowani należytą opieką. - poinformował włodarz Grójca w swoim piśmie.

Poniżej publikujemy całą treść pisma: