środa, 08 lipiec 2020
Nowy samochód i sprzęt ratowniczy dla OSP Grójec

Ochotnicza Straż Pożarna w Grójcu otrzyma  łącznie 260 tys. zł na wsparcie zakupu sprzętu ratowniczego i nowego średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego. Środki na ten cel zostały pozyskane w ramach dwóch programów realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

12 września 2019 w Starostwie Powiatowym w Radomiu odbyło się podpisanie umów w ramach dwóch programów realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy udziale Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pierwszy z nich ,,2019-NZ-1-Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych”, zakłada wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa mazowieckiego. W ramach programu jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu otrzymała dofinansowanie na łączną kwotę 260 000,00 zł. z przeznaczeniem ,na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Drugi z nich ,,2019-NZ-2-Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie ich skutków poprzez zakup sprzętu ratowniczego” zakłada  unowocześnienie wyposażenia ratowniczego służb powołanych do zapobiegania, ograniczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska i poważnych awarii, umożliwiającego zwiększenie skuteczności działania.

Dofinansowanie w kwocie 30 000,00 zł w ramach programu, pozwala jednostce OSP Grójec na zakup aparatów powietrznych z maskami oddechowymi i czujnikami bezruchu jako wyposażenie do nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.


Uroczyste podpisanie umów oraz przekazanie pamiątkowego czeku na ręce Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Grójcu dh Sławomira Maroszka oraz Skarbnika OSP dh Ewy Sztokinier dokonał Szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Minister Marek Suski  wraz z Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie Anną Król .

 

Michał Maroszek
OSP Grójec