czwartek, 06 sierpień 2020
Dofinansowanie na urządzenie sal lekcyjnych dla PSP nr 2 w Grójcu

Gmina Grójec , a w rezultacie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu otrzymała 49 tys. złotych na urządzenie pracowni z 24 stanowiskami do nauki języka obcego i informatyki.

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych” przyznał jednostkom samorządu terytorialnego z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań polegających na utworzeniu nowych lub modernizacji już istniejących pracowni informatycznych i językowych w szkołach/placówkach oświatowych. Gmina Grójec, a w rezultacie Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Grójcu otrzymała 49 tys. złotych na urządzenie pracowni z 24 stanowiskami do nauki języka obcego i informatyki.