czwartek, 09 lipiec 2020
Ruszyło kolejne szkolenie Terytorialsów

W sobotę 4 maja w Pomiechówku odbyło się kolejne wcielenie ochotników do terytorialnej służby wojskowej w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Zajęcia rozpoczęło ponad 60 kandydatów w ramach 16-dniowego szkolenia podstawowego, którzy będą ćwiczyć na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie. Zakończy się ono uroczystą przysięgą wojskową w Grójcu.

W 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służy już blisko 1000 żołnierzy terytorialnej służby wojskowej oraz ponad 200 żołnierzy zawodowych. Terytorialsi działają w obszarze Stałego Rejonu Odpowiedzialności na terenie całego województwa mazowieckiego, gdzie głównym zadaniem jest pomoc ludności w sytuacjach kryzysowych i zagrożenia.
Żołnierze Obrony Terytorialnej od 4-19 maja szkolą się w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Wędrzynie, gdzie poznają praktyczne umiejętności posługiwania się bronią, zasady zachowania się na polu walki i przetrwania w trudnych warunkach oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej czy topografii. Po ósmym dniu szkolenia dołączą do nich żołnierze rezerwy, którzy zrealizują szkolenie wyrównawcze (8-dniowe). Finałem szkolenia podstawowego będzie „pętla taktyczna”, podczas której Terytorialsi sprawdzą swoje umiejętności w praktyce.

Szkolenie zakończy się 19 maja br. Wtedy to Terytorialsi o godz. 12.00 złożą przysięgę wojskową na terenie 1 Ośrodka Radioelektronicznego w Grójcu i tym samym rozpoczną trzyletni cykl szkoleń rotacyjnych prowadzonych w systemie weekendowym.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to zadanie realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą.  Formacja stawia na nowoczesność, w szkoleniu stosowane są innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim podejściem jest wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych oraz funkcjonariuszy jednostek antyterrorystycznych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów w WOT.

 Aleksandra Wic Rzecznik prasowy 6 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej