piątek, 09 czerwiec 2023
 Dzień otwarty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalych w Grójcu

W dniu 6 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec w Grójcu, odbył się Dzień Otwarty dla uczniów ósmych klas szkoły podstawowej i trzecich klas gimnazjum.


ZSP to szkoła łącząca tradycję z nowoczesnością, oferująca bogatą ofertę kształcenia zawodowego. Szkoła współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami w celu zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia oraz umożliwia rozwijanie zainteresowań i pasji. W ramach przygotowania i podnoszenia kompetencji zawodowych placówka uczestniczy w programach i projektach unijnych m.in. „Wybieramy lepszą przyszłość”, „Inwestycja w przyszłość”, „Unia Sport”.

IMG_7052.JPG

Udział w projektach pozwala na wzbogacenie bazy dydaktycznej, która wpływa na poziom kształcenia. Poprzez wspólną pracę uczniów, rodziców i nauczycieli. W 2018 roku w rankingu Perspektyw szkoła zajęła 25 miejsce w województwie mazowieckim, otrzymując Brązową Odznakę.

IMG_7073.JPG

Kolejny Dzień Otwarty szkoły, cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczniów jak i ich rodziców. Podczas spotkania z kadrą kierowniczą dyrektor przedstawił ofertę edukacyjną na rok szkolny 2019/2020 oraz odpowiadał na pytania dotyczące rekrutacji.

IMG_7100.JPG


Szczegółowych informacji na temat kierunków kształcenia udzielali wspólnie nauczyciele przedmiotów zawodowych i uczniowie. Odwiedzający podczas spaceru po szkole mogli zapoznać się z jej bazą dydaktyczną. Obejrzeć wyposażenie pracowni, wykonać wspólnie ze starszymi kolegami ćwiczenia dotyczące wybranego kierunku kształcenia.

IMG_7056.JPG

Oferta edukacyjna ZSP w Grójcu na rok szkolny 2019/2020 obejmuje kształcenie w trzech typach szkół:
liceum ogólnokształcące z innowacją wojskową i turystyczną

Ofertę kształcenia w LO z innowacją wojskową wspólnie z nauczycielami przedmiotów ogólnokształcących prezentowali przedstawiciele 61 Batalionu Lekkiej Piechoty. Kierunek ten cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających.
technikum:
technik informatyk,
technik mechanik,
technik handlowiec,
technik ekonomista,
technik spedytor,
technik programista  (po szkole podstawowej)
technik klimatyzacji i chłodnictwa  (po szkole podstawowej)

branżowa szkoła I stopnia kształcąca w zawodach: Mechanik pojazdów samochodowych, Sprzedawca, Kucharz, Operator urządzeń przemysłu chemicznego, Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, Lakiernik, Kominiarz, Fryzjer, Murarz – tynkarz, Monter sieci i instalacji sanitarnych, Blacharz samochodowy, Ślusarz, Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, Elektryk, Elektromechanik pojazdów samochodowych, Elektromechanik, Cukiernik, Piekarz, Stolarz i inne wg klasyfikacji zawodów.

Odwiedzający uczniowie i rodzice byli pod wrażeniem tak bogatej oferty programowej. - ZSP jest szkołą z "klimatem"-  jak to określali zainteresowani rozpoczęciem nauki w tym miejscu. 

Zespół Promocji ZSP