wtorek, 20 październik 2020
Dni otwarte w LO im. Piotra Skargi

W dniu 12 marca szkoła gościła uczniów klas ósmych, a 20 - gimnazjalistów. O godz. 15.30 rozpoczął się dzień otwarty na „Górce”. Liczne grono przybyłych uczniów, ich rodziców i opiekunów przywitała w auli  dyrektor Iwona Kwapisz.

Informacje o rekrutacji i ofercie szkoły przedstawiła  Małgorzata Czacharowska, wicedyrektor szkoły. Następnie  Paweł i Ada Pośnik zaprezentowali działania szkoły realizowane w ramach międzynarodowych projektów Comenius i Erasmus+ zachęcając młodzież do udziału.

Do zostania uczniem Liceum Ogólnokształcącego im. P. Skargi w Grójcu namawiał też przewodniczący samorządu szkolnego Franciszek Malesa. Po krótkich ogłoszeniach informacyjnych nasi goście obejrzeli film promujący szkołę przygotowany przez uczniów klasy 2a. Później starsi koledzy z LO oprowadzali młodzież po swojej szkole. Przygotowano liczne atrakcje: pokazy laboratoryjne z fizyki prowadzone przez uczniów klasy 2d (profil matematyczno– fizyczny), pokazy ratownictwa medycznego, laboratoryjne pokazy chemiczne przygotowane przez uczniów klasy 2c (profil biologiczno-chemiczny). Zwiedzającym gościom czas umilała muzyka płynąca z radiowęzła. Wszelkie pytania i wątpliwości rozwiewali nauczyciele, udzielając zainteresowanym wyczerpujących odpowiedzi.

Oferta edukacyjna szkoły:
Dla kandydatów po gimnazjum
1a – humanistyczno-językowa
Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, historia
Przedmioty uzupełniające: przyroda, konwersatorium j. rosyjski lub j. niemiecki
Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki
1b – ekonomiczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, geografia
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, konwersatorium j. rosyjski lub j. niemiecki
Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki
1c – medyczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, edukacja matematyczna , fizyka w medycynie
Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki
1d – politechniczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka, informatyka
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, algorytmika
Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki
Dla kandydatów ze szkół podstawowych:
1e – humanistyczna
Przedmioty rozszerzone: j. polski, historia, j. angielski
Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki
1f – humanistyczna
Przedmioty rozszerzone: j. polski, j. angielski, wiedza o społeczeństwie
Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki
1g – j. angielski, j. polski, konwersatorium j. niemiecki lub j. rosyjski
Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki
1h – ekonomiczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia,konwersatorium j. niemiecki lub j. rosyjski
Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki
1i –biologiczno – chemiczna
Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia,j. angielski
Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki
1j – matematyczno – fizyczna
Przedmioty rozszerzone: matematyka , fizyka, język obcy w przedmiotach ścisłych
Języki obce: j. angielski, j. rosyjski lub j. niemiecki.

LO Grójec