środa, 08 lipiec 2020
Sesja rady miejskiej - gmina dołoży 524 tysiące złotych do drogi powiatowej

Podczas sesji 25 marca radni dali zielone światło budowie bloków przy ul. Piłsudskiego 59F i ul. Piłsudskiego 61 oraz przy ul. Poświętne. Gmina przeznaczy także ponad pół miliona złotych na dofinansowanie drogi powiatowej Bikówek – Uleniec. Rada postanowiła zdjąć z porządku obrad projekt uchwały burmistrza Dariusza Gwiazdy dotyczący uporządkowania i rozebrania muszli starego amfiteatru.

Kolejne osiedla w mieście.

W porządku obrad znalazły się projekty uchwał dotyczące budowy bloków przy ulicy Józefa Piłsudskiego 59F i 61 oraz zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ulicy Poświętne. W tych lokalizacjach mają zostać wybudowane 5-cio kondygnacyjne bloki. Bloki zostały negatywnie zaopiniowane przez Miejską Komisję Urbanistyki w Grójcu oraz Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Pierwszy powód to zbyt mała liczba miejsc parkingowych, a drugi to niewystarczające warunki ochrony przeciwpożarowej. Przeciwko zagłosowały dwie radne niezależne i troje radnych klubu Prawa i Sprawiedliwości. Warto zaznaczyć, że projekt uchwały określającej lokalne standardy urbanistyczne, który został usunięty z porządku obrad na poprzedniej sesji Rady Miejskiej, miał jasno określać wymagania Urzędu względem deweloperów. W projekcie znalazły się zapisy dotyczące ilości miejsc parkingowych, odpowiedniej odległości do najbliższych szkół i przystanków autobusowych, a także tego jak wysokie mogą być nowo powstałe osiedla mieszkaniowe. Treść całej uchwały można przeczytać na stronie internetowej miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Górę bierze polityka, a nie dobro mieszkańców

Rada Miejska zadecydowała również o wsparciu finansowym dla Starostwa Powiatowego. Gmina dołoży w takiej samej wysokości co Starostwo, przeszło 524 tysiące złotych co stanowi 50% kosztów, pozostałą połowę dofinansuje Urząd Marszałkowski. Dofinansowanie na ponad 2,5km trasy na odcinku Uleniec - Bikówek, ma zostać udzielone jeszcze w tym roku, a szczegółowe warunki i zasady rozliczenia zostaną zawarte w umowie pomiędzy powiatem a gminą.

Na ostatniej komisji infrastruktury rozpatrywano również pomysł burmistrza Dariusza Gwiazdy, który chciał zabezpieczyć w budżecie 20 tysięcy złotych na prace porządkowe i rozbiórkę starej muszli amfiteatru. Jego zdaniem taka albo jeszcze mniejsza kwota, wystarczyłaby w zupełności na doprowadzenie do porządku zaśmieconej i zrujnowanej płyty. Niegdyś kultowe miejsce, gdzie odbywało się Święto Kwitnących Jabłoni, od 20 lat niszczeje. Problem z tym zdegradowanym terenem regularnie powraca w publicznych dyskusjach mieszkańców. Radni jednak nie przychylili się do tego pomysłu i zdjęli z porządku obrad ten punkt. Ich zdaniem rozbiórka muszli i wysprzątanie terenu nic nie zmieni. Przewodniczący Rady Miejskiej, Karol Biedrzycki stwierdził, że nadal nie będzie można korzystać z tego terenu na jakiekolwiek imprezy masowe, ponieważ zabraniają tego przepisy, określające wymogi bezpieczeństwa. - Z jednej strony zdejmujecie z porządku obrad projekt uchwały o uprzątnięciu i rozbiórce starej muszli amfiteatru. Od 20 lat mieszkańcy walczą o to, żeby te tereny były wizytówką miasta. Do uprzątnięcia i rozbiórki wystarczyłoby 20 tysięcy złotych, które zabezpieczyliśmy w budżecie gminy. To również nie oznacza tego, że musimy wydać wszystkie pieniądze na ten cel. Z drugiej strony lekką ręką dajecie Starostwu Powiatowemu ponad pół miliona złotych na remont drogi powiatowej. Niestety gdzieś tam górę bierze polityka, a nie dobro mieszkańców – skomentował burmistrz Dariusz Gwiazda. W planach Grójeckiego Ośrodka Kultury jest umiejscowienie na tym obiekcie wesołego miasteczka podczas tegorocznego Święta Kwitnących Jabłoni. Czy mieszkańcy doczekają się w końcu rewitalizacji tych terenów, które od lat straszą swoim wyglądem? To pytanie od lat nurtuje chyba wszystkich mieszkańców gminy.

Pneumatyczna hala na orliku

Radna Agnieszka Wachulec-Kamienik zapytała się burmistrza o koszty inwestycji i utrzymanie hali pneumatycznej na grójeckim orliku. Hala namiotowa mogłaby funkcjonować z powodzeniem przez cały rok co rozładowało by przepełnioną hale sportową i sale gimnastyczne wśród sportowców i uczniów gminy Grójec. Szkoła podstawowa nr 1 mogłaby z powodzeniem prowadzić tam dodatkowe zajęcia wychowania fizycznego. Co do kosztów utrzymania, burmistrz stwierdził, że to już będzie zależało od Rady Miejskiej, ponieważ to oni decydują o stawkach i opłatach w gminie. Włodarz przedstawił wstępną symulację, która zakłada, że przy wynajęciu hali za 150 złotych na godzinę, przychód wyniósłby w granicach 270 tys. złotych, po odjęciu kosztów eksploatacyjnych dochód netto wyniósłby około 130 tysięcy złotych rocznie.

Podczas szóstej sesji Rady Miejskiej wręczono nagródy w Plebiscycie na Trenera i Sportowca Roku portalu Grojec24.net pod patronatem Burmistrza Gminy i Miasta Grójec. Sportowcem Grójca w roku 2018 została wychowanka GKS Mazowsze Grójec i laureatka Mazowieckich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży Oliwia Malesa. Trenerem Roku wybrano Marcelego Bińkowskiego, który został doceniony za wieloletnie kształcenie młodzieży w sztukach walki. Zwycięzcom serdecznie gratuluję, i proszę o nagrodzenie ich brawami, a panów burmistrzów razem z laureatami zapraszam do wręczenie statuetek i pamiątkowego zdjęcia – zakończył swoje wystąpienie redaktor naczelny portalu, Mateusz Adamski.

Całą sesję Rady Miejskiej, która trwała ponad 3 godziny, można obejrzeć w na stronie www.grojec.esesja.pl.