piątek, 01 grudzień 2023
Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego poprzez realizację 24 bezpłatnych szkoleń tematycznych dla 288 osób. Uczestnicy zajęć będą mieli szansę nabyć i rozwinąć umiejętności praktycznego wykorzystania dostępu do Internetu i świadczonych za jego pośrednictwem usług, w tym e – usług publicznych i komercyjnych.

Gmina Grójec prowadzi projekt grantowy o nazwie  „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które spełniają jednocześnie wszystkie poniższe kryteria:

• zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego
• mają ukończone 25 lat
• nie posiadają lub chcą podnieść swoje kompetencje cyfrowe
• nie uczestniczyły w innym szkoleniu z podniesienia kompetencji cyfrowych (z naboru POPC.03.01.00-IP.01-00-003/17) na terenie województwa mazowieckiego.

W projekcie zaplanowano przeprowadzenie szkoleń z 7 obszarów tematycznych:
1. „Rodzic w Internecie”
2. „Mój biznes w sieci”
3. „Moje finanse i transakcje w sieci”
4. „Działam w sieciach społecznościowych”
5. „Tworzę własną stronę internetową (blog)”
6. „Rolnik w sieci”
7. „Kultura w sieci"

Liczba szkoleń z danego modułu będzie zależała od zadeklarowanego zainteresowania zgłaszających się osób. Każdy chętny może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu.

Szkolenia zostaną przeprowadzone w wymiarze 16 godzin (2 dni x 8 godzin). Organizator zapewni uczestnikom stanowisko pracy wyposażone w komputer przenośny, materiały szkoleniowe oraz obiad i przerwy kawowe.

Rekrutacja uczestników: Zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie wraz z wymaganymi dokumentami rekrutacyjnymi zostały określone w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”, który można pobrać na stronie grojecmiasto.pl oraz w Biurze Projektu, pok. 21, Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem chęci udziały w projekcie powinny złożyć prawidłowo wypełnione dokumenty rekrutacyjne w Biurze Projektu, pok.21, Urząd Gminy i Miasta w Grójcu, ul. Józefa Piłsudskiego 47, 05 – 600 Grójec lub przesłać wypełniony i podpisany skan dokumentów na adres e – mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Decyzje o zakwalifikowaniu się do projektu podejmuje Komisja Rekrutacyjna na podstawie spełnienia warunków, o których mowa w ww. Regulaminie.

Rekrutacja będzie prowadzona przez cały okres trwania projektu do wyczerpania miejsc. Organizatorzy planują zakończenie cyklu szkoleń do połowy listopada br.

Informacji nt. szkoleń udziela koordynator projektu - Anna Kamińska, tel. 48 664 30 91 wew. 47.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.” Na jego realizację Gmina Grójec pozyskała kwotę 148 320 zł, w tym dofinansowanie z UE w wysokości 126 783, 93 zł.

Projekt realizowany jest zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans dla kobiet i mężczyzn.