piątek, 09 czerwiec 2023
Mazowsze dla sportu: Grójec pozyskuje kolejną sporą dotację

24 maja, Sejmik Województwa Mazowieckiego, podjął uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo mazowieckie pomocy finansowej na realizację zadań, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”. Na liście 189 beneficjentów znalazła się gmina Grójec. 

Pozyskana dotacja w kwocie 280 000,00 zł zostanie przeznaczona na budowę zadaszenia lodowiska miejskiego w Grójcu . 

Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022”, przyznał gminom i powiatom z terenu Mazowsza pomoc finansową na realizację zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji istniejącej i budowie nowej infrastruktury sportowej oraz zadań bieżących polegających na remoncie już istniejących obiektów sportowych. Wsparcie uzyskało 189 jednostek samorządu terytorialnego, a łączna kwota udzielonej pomocy finansowej to 41 161 834 zł. Lista beneficjentów programu stanowi załącznik do uchwały nr 68/2022 Sejmiku Województwa Mazowieckiego. 

 

Źródło: Mazowsze dla sportu 2022 – rozstrzygnięcie - Witryna Mazovia.pl

fot. Grójecki Ośrodek Kultury "Mazowsze"