poniedziałek, 08 sierpień 2022
Przedszkole z grantem od mFundacji

Publiczne Przedszkole Nr 2 w Grójcu wzięło udział w programie mFundacji „Rosnę z matematyką” i wygrało grant na realizację działań z zakresu edukacji matematycznej. Dzięki otrzymanym funduszom przedszkole zakupiło wiele różnorodnych gier do każdej grupy wiekowej oraz pozyskało środki na zrealizowanie jedynych w swoim rodzaju gier podłogowych, z których dzieci chętnie korzystają.


Przedszkole stworzyło warunki do realizacji projektu, tj.: utworzenie klubu gier, opracowanie kodeksu gracza, rozpowszechnienie poprzez ulotki, stronę internetową przedszkola oraz informacje multimedialne.
Matematyczne działania przyjęły formę nauki przez zabawę, dzięki której możliwe jest osiągnięcie zaplanowanych celów. Głównym zamiarem realizacji projektu jest podniesienie poziomu kompetencji matematyczno-logicznych dzieci, rozwój logicznego myślenia, wykształcenie umiejętności posługiwania się pojęciami matematycznymi. Przedszkolaki mają okazję zobaczyć, jak w ciekawy sposób można bawić się matematyką, a przy tym uczyć się, zdobywać nowe umiejętności, rozwijać matematyczną wyobraźnię.
Z okazji Dnia Mamy i Taty oraz Dnia Dziecka dzieci ze starszych grup wiekowych będą brać udział w turniejach międzygrupowych i rozgrywkach rodzic – dziecko. Ogrom korzyści płynących z realizacji projektu był możliwy dzięki zaangażowaniu dyrektora oraz nauczycieli Publicznego Przedszkola Nr 2 w Grójcu.

PP nr 2 w Grójcu