piątek, 03 luty 2023
Harcerz z Grójca nominowany w plebiscycie ZHP

Plebiscyt pt. "Niezwyczajni" jest organizowany przez Związek Harcerstwa Polskiego. Podharcmistrz Adam Nowakowski z grójeckiego Hufca został nominowany w kategorii komendant szczepu. 

 

 

Kiedy druh Adam przejmował szczep pięć lat temu panował tam chaos. Od początku skrupulatnie dążył do poprawy jego funkcjonowania. W swojej działalności skupił się na pracy z kadrą, wprowadził obrzędowość, zadbał o prawidłowe stworzenie planu pracy, przyczynił się do powstania nowych drużyn i zachowania ciągu wychowawczego. Zaczął także organizować obozy szczepu, dzięki czemu w zeszłym roku z całym środowiskiem zaplanował i przeprowadził obóz dla 120 osób w Czechach. We wrześniu druh Adam wymyślił zlot z okazji 100-lecia Harcerstwa na Ziemiach Grójeckich, podczas którego koordynował pracę niemal wszystkich instruktorów. Jest także inicjatorem festiwalu piosenki w hufcu. Dzięki druhowi Adamowi szczep bez poczucia jedności stał się wspólnotą, a jego działalność rozszerza się na kolejne gminy. Z roku na rok szczep stawia sobie wyzwania na coraz wyższych szczeblach. Druh Adam dba o drugiego człowieka, a dla wielu jest wzorem do naśladowania i autorytetem.

 

info. www.zhp.pl/niezwyczajni